בג"ץ: מעסיק אינו חייב לבטח עובד בביטוח אובדן כושר עבודה, אם זו בחירת העובד

בגץ 2360/19 הסתדרות העובדים הכללית החדשה נ' היועץ המשפטי לממשלה ואחר

ביום 16.1.2020 קבע בג"ץ כי מעסיק אינו חייב לבטח עובד בביטוח אובדן כושר עבודה, אם העובד ויתר על כך. בכך אשרר בג"ץ את פסיקת בית הדין הארצי לעבודה מאוגוסט 2018, בו נקבע כי לעובד זכות לבחור ביטוח פנסיוני ברכיב התגמולים ללא אובדן כושר עבודה.


מדובר בעתירה שהגישה ההסתדרות הכללית על קביעתו של ביה"ד הארצי לעבודה בערעור שהגישה עובדת על החלטת ביה"ד האזורי, בשאלה האם מוטלת חובה על מעסיק לבטח את עובדו בקרן פנסיה מקיפה הכוללת גם ביטוח נכות , אובדן כושר עבודה וביטוח שאירים) אף אם העובד בוחר להיות מבוטח במכשיר פנסיוני אחר שאינו כולל את הביטוחים המשלימים האמורים. (ע"ע 7243-10-15 ליליאן לנדסברג נ' גל-רוב יועצים בע"מ מיום 20.8.2018).


נקבע כי חוק הפיקוח על שירותים פיננסים וצו ההרחבה לפנסיה חובה קובעים זכות לעובד וחופש בחירה מלא לבחור את סוג המוצר הפנסיוני בו יופקדו הכספים עבורו, וכנגדם הוטלה חובה על המעביד לכבד את בחירתו של העובד. לעובד יש זכות כאמור לבחור בקרן פנסיה מקיפה הכוללת גם ביטוח נכות ושאירים, ואם בחר בכך, מחובתו של המעביד לבטחו בהתאם, אך בכך אין כדי לשלול את זכותו של העובד להחליט ולהעדיף מוצר פנסיוני שאינו כולל ביטוח כאמור. בקביעה זו של בג"ץ תמה ונשלמה המחלוקת בסוגיה זו.

 

 

למידע נוסף בתחום זה