מארק פיסחוב, כלכלן | שירותים עסקיים | מיסוי וארנונה | 03/11/2009

ארנונה – יש מה לעשות!

בימים הקרובים, ישלחו הרשויות המקומיות הודעות ארנונה שנתית לבעלי ומחזיקי נכסים בתחומן. בסדרת מאמרים, אנסה לעשות סדר בכל ה"ג'ונגל" הנקרא "ארנונה כללית", להציג דרכים לבדיקת הארנונה ופתרונות יצירתיים להפחתתה למינימום החוקי. 

שיעור העלאת הארנונה לשנת 2008 : במסגרת חוק ההסדרים במשק המדינה לשנת 2006 נקבע מנגנון לשיעור העלאת הארנונה, התקף משנת 2007 ואילך. שיעור עדכון הארנונה נקבע כשמונים אחוזים מהסכום המתקבל הבא: מחצית שיעור העלאה במדד מחירים לצרכן ומחצית משיעור העלאה במדד השכר הציבורי, כפי שנקבע ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, וידוע ליום ה- 20 באוקטובר ביחס ל- 20 לאוקטובר של השנה הקודמת. מפרסומים של משרד הפנים ומרכז השלטון המקומי, עולה כי הארנונה לשנת 2008 תעלה ב- 4.57%. 

מתן הנחות על תשלומי הארנונה בהוראת קבע : תקנת ההנחות בארנונה קובעת כי המועצה רשאית לקבוע עד 2% הנחה מסכום הארנונה הכללית למשלמים את הארנונה בהוראת קבע. יש לציין, כי לא מעט רשויות מקומיות אימצו תקנות אלו ומעניקות הנחה זו למשלמים בהוראת קבע. מומלץ לבדוק לפני התשלום, האם המועצה אימצה את התקנה.

מתן הנחה על תשלום ארנונה שנתית מראש : לא מעט רשויות מקומיות מעניקות הנחה על תשלום ארנונה שנתית מראש. כל עסק יכול לבחון את הכדאיות הכלכלית של תשלום הארנונה מראש, בהתאם למצבו העסקי.

השגה על הודעת הארנונה השנתית: מעטים ממקבלי הארנונה מודעים לכך, כי עומדת לרשותם זכות להשיג על הודעת ארנונה השנתית בפני מנהל הארנונה וזאת תוך 90 יום מיום קבלתה. על מנת למצות את הזכויות המשפטיות העומדות לרשות מקבל הארנונה. מומלץ לשים חותמת נתקבל על ארנונה שנתית המתקבלת על מנת להשיג עליה במועד. ישנה חשיבות רבה להגשת ההשגה במועד. כמו כן, עפ"י חוק טענות שלא הועלו בהשגה לא ניתן להעלות בהמשך ההליכים המנוהלים מול הרשות מקומית. מומלץ לפנות למומחה בארנונה, טרם הגשת ההשגה לרשות מקומית.

מתן תשובה להשגה: על מנהל הארנונה להשיב להשגה תוך 60 יום מיום קבלתה. החוק קובע כי אם לא ניתנה תשובה במועד, יש לקבל את ההשגה במלואה. אני ממליץ, למשיגים על שומת הארנונה, לשמור ברשותם עותק של ההשגה עם חותמת נתקבל של העירייה או אישור דואר רשום על משלוח ההשגה לרשות המקומית.

הגשת ערעור על תשובת מנהל הארנונה: עפ"י חוק עומדת לנישום זכות להגיש ערר על החלטת מנהל הארנונה בפני ועדת הערר לענייני הארנונה הכללית שליד אותה רשות מקומית. את הערעור על החלטת מנהל הארנונה בהשגה, אם נדחתה באופן מלא או חלקי, יש להגיש תוך 30 יום מיום קבלתה. מומלץ להצטייד בייעוץ משפטי טרם הגשת הערר, שכן ועדת הערר לענייני הארנונה הינה ערכאה זהה לערכאה של בית משפט השלום. הן לנישום והן למנהל הארנונה יש זכות להגיש ערעור מנהלי לבית משפט מנהלי על החלטת ועדת הערר תוך 45 יום מיום מתן ההחלטה.

הכותב כלכלן המתמחה במיסוי מוניציפאלי, mark@maof-arnona.co.il.

למידע נוסף בתחום זה