סקר בנושא רישוי עסקים במסלול תצהיר

במסגרת הרפורמה החדשה ברישוי עסקים, הוחלט שעסקים בעלי רמת סיכון אש נמוכה יידרשו רק להגיש תצהיר על עמידתם בדרישות הכבאות, לצורך קבלת רישיון עסק.

להלן סקר מקוון קצר (4 שאלות) להשפעת ההנחיות החדשות להפחתת הרגולציה בדרישות בטיחות אש בעסקים קיימים.

נודה לכם על שיתוף הפעולה שנועד לבחון את יעילות המהלך והרחבתו לתחומים נוספים.

לקריאת הנחיות המסבירות על הסקר ועל מודל התצהיר

לחומרים נוספים בנושא 

למידע נוסף בתחום זה