סיכום כנס בנושא העסקת עובדים פלסטינים במסגרת המכסה שנפתחה לענפי השירותים - 1.8.22

ביום ב', 1.8.2022, קיימנו וובינר בנושא הסדרת העסקת עובדים פלסטינים בתעשייה ושירותים, אשר לאחריו התקיים דיון פתוח ומענה לשאלות מהקהל.

במהלך האירוע התבצעה סקירה של הנוהל המעודכן להסדרת העסקת עובדים פלסטינים בתעשייה ושירותים.

בהמשך לאירוע, אנו שמחים לעדכנכם, כי החל מיום -  01.08.2022, מאפשרת רשות האוכלוסין וההגירה למעסיקים בעלי היתרים להעסקת עובדים פלסטינים בענפי התעשייה והשירותים לממש את תוספת המכסה בסך 3,500 עובדים שקבעה הממשלה לענפים אלה בהחלטה מס' 1686 מיום 26.06.2022.

מימוש תוספת המכסה מתאפשר באמצעות נוהל עדכני שפרסמה הרשות לפני מספר ימים, אשר במסגרתו לא יידרשו מגישי הבקשות להיתרים להעסקת עובדים פלסטינים בענף זה להגיש תחילה בקשה להעסקת דורש עבודה ישראלי בשירות התעסוקה.

בנוסף, בעקבות מהפכת השירות שעבר מינהל עובדים זרים ברשות בחודשים האחרונים, במסגרתה ניתנים מירב השירותים מרחוק וללא צורך בהגעה פיזית למשרדי הרשות, גם השירותים הניתנים למעסיקי עובדים פלסטינים בענף התעשייה והשירותים עודכנו בנוהל לשירותים מקוונים המרוכזים בלשכת שירות אחת, שהינה לשכה ייעודית לענפי התעשייה והשירותים.

לצורך העסקת עובדים פלשתינאים בענף תעשיה ושירותים, ניתן לפנות ללשכות חדרה ונתניה בדרכים הבאות:

לצפייה בהקלטת האירוע – לחץ כאן.  מצגת האירוע מצורפת כאן מטה.

כניסת מעסיק לאתר התעסוקה של מתפ"ש –

להגשת בקשה לקבלת רישיונות להעסקת עובדים פלשתינאים – לחץ כאן.

למידע נוסף בתחום זה