סיכום כנס בנושא הטמעה של תהליכי רישוי עסקים מקוון

ב28 בינואר 2020 נערך כנס בנושא הטמעה של תהליכי רישוי עסקים מקוון, בהשתתפות נציגים בכירים ממשטרת ישראל, נציבות הכבאות, המשרד לביטחון פנים ונציגי עסקים החברים בלשכת המסחר.

משטרת ישראל סקרה ביום העיון את המערכת להגשת בקשות לקבלת וחידוש רישיונות עסק באופן מקוון, במקום דרך הפקס או בפגישות אישיות בתחנות המשטרה.

כמו כן, רב פקד אייל פורטל מחטיבת האבטחה הדגיש את חשיבות השימוש בכלי ההשגות על דרישות החורגות מהפרט האחיד של המשטרה או כאשר לבעל העסק יש הרגשה כי מחמירים איתו יתר על המידה או כי משיתים עליו דרישות שאינו יכול לעמוד בהן.

דברים דומים מסר טפסר משנה טיראן שמר מנציבות הכבאות, אשר סקר את השימוש במערכת המקוונת של הכבאות וכן, את מכתבי הפחתת הרגולציה של נציג הכבאות ואת האחריות המוטלת על בעלי העסקים לעמוד על זכויותיהם ולוודא שאינם נדרשים לבצע דרישות מעבר לכתוב במפרט האחיד.

כאשר יש החמרה, דרישות שאינן ניתנות לביצוע או שביצעון קשה יקר, מומלץ לבעלי העסקים לשלוח השגות. אבישי לדאני מהמשרד לביטחון פנים סקר את מערכת הגשת ההשגות המקוונת.

כמו כן, נציגי הכבאות, משרד הביטחון ומשטרת ישראל השיבו על שאלות בנושאי ביקורות , אגרות, השגות, הפחתת רגולציה ועוד.

 

להלן פרטי התקשרות עם בעלי תפקידים באבטחה ורישוי עסקים במשטרה כפי שהוצגו בכנס, לקישור לחצו כאן.

 

אנו מודים למרצים הבאים על המידע החיוני שהעובר ביום עיון. 

אבישי לדאני – מנהל תחום טיוב רגולציה, המשרד לביטחון פנים

טפסר משנה טיראן שמר – ראש מחלקת רישוי והגנה מאש, הרשות הארצית לכבאות והצלה

סגן ניצב מאיה וינקלר – רמ"ד רישוי בחטיבת האבטחה והרישוי, משטרת ישראל

רב פקד אייל פורטל – ראש תחום טיוב רגולציה, משטרת ישראל

רב-סמל מתקדם איתמר כהן – רכז טיוב רגולציה, משטרת ישראל


למצגת על המערכת המקוונת בכבאות לחצו כאן או גללו מטה 

מצ"ב תמונות מהיום עיון

למידע נוסף בתחום זה