עדות נוספת לעלייה ברמת החיים בישראל: שיעור יבוא מוצרי צריכה עלה ב-16% בין ינואר לאוגוסט 2018

# יבוא מזון ומשקאות עלה בכ-15%, יבוא מוצרי הלבשה והנעלה עלה בכ- 15%, יבוא כלי בית עלה בכ-35%

# יבוא כלי תחבורה עלה בכ-35%, יבוא רהיטים ומוצרי חשמל פרטיים עלה בכ-12%

יבוא מוצרי צריכה עלה בחודשים ינואר-אוגוסט 2018 בכ- 1.5 מיליארד דולר (16%) ועמד על 10.7 מיליארד דולר, לעומת כ-9.2 מיליארד דולר בתקופה המקבילה אשתקד- כך עולה מסקירה שערך אגף כלכלה ומסים באיגוד לשכות המסחר על בסיס נתונים מנוכי עונתיות של הלמ"ס.

 

יבוא מוצרי הצריכה מתחלק לשני תחומים. האחד, יבוא "מוצרים בני קיימא" דוגמת מכוניות, ריהוט וחשמל ביתי, המהווים כ-41% מהיקף היבוא. והשני, יבוא "מוצרים לצריכה שוטפת" דוגמת מזון, תרופות, כלי בית, ביגוד והנעלה - המהווים כ-59% מהיקף היבוא (נכון לתקופה הנסקרת).

 

לדברי ישראלה מני, סמנכ"ל כלכלה ומסים באיגוד לשכות המסחר, "הצריכה הפרטית במשק היא אחד ממנועי הצמיחה והיא משקפת את תחושת הציבור לגבי יוקר המחייה".

 

יבוא "מוצרים לצריכה שוטפת" -

 

מהסקירה עולה כי יבוא מוצרים לצריכה שוטפת רשם בחודשים ינואר-אוגוסט 2018 עליה של כ- 14%, המתבטאת בכ- 764 מיליון דולר לעומת התקופה המקבילה אשתקד. יבוא זה הסתכם בכ- 6.2 מיליארד דולר.

 

מפילוח יבוא המוצרים לצריכה שוטפת עולה כי:

ביבוא מזון משקאות ותרופות, נרשמה עליה של כ-15% שהם כ- 332 מיליון דולר, והסתכם בכ- 2.6 מיליארד דולר;

יבוא מוצרי הלבשה והנעלה רשם עליה של כ- 15%, שהם כ-223 מיליון דולר, והסתכם ב- 1.7 מיליארד דולר;

ביבוא כלי בית נרשמה עליה של כ- 35%, שהם כ- 206 מיליון דולר, אשר הסתכמה בכ- 797 מיליון דולר;

ביבוא יתר המוצרים לצריכה שוטפת נרשמה עליה של 0.3%, המהווים כ- 3 מיליון דולר, והיקפם הסתכם  בכ- 1.1 מיליארד דולר.

למידע נוסף בתחום זה