אושרה רפורמת העסקים הקטנים: תוקם מערכת מקוונת להליך רישוי עסקים

הממשלה אישרה את הרפורמה ברישוי עסקים, שתקבע תהליכי רישוי מקלים על עסקים לפי דרגת הסיכון של כל עסק. מטרת הרפורמה היא קיצור הביורוקרטיה בה נתקלים בעלי עסקים בישראל המנסים לקבל רישיון עסק מידי שנה.

עסקים רבים יזכו לפטור מרישיון עסק. האחרים יחולקו לארבע קטגוריות - לפי רמות הסיכון. כך למשל, עסקים עם סיכון נמוך יזכו לאישור הרישוי, על פי תצהירם בתוך 21-28 ימים.

הרפורמה כוללת הקמת מערכת מרכזית מקוונת לתמיכה בתהליך רישוי עסקים בהובלת "ישראל דיגיטלית" במשרד לשוויון חברתי. המערכת תכלול הנגשה של המפרטים האחידים בצורה ידידותית, הגשה מקוונת ובדיקה אוטומטית של הבקשה, הנגשה של פרטי ההתקשרות עם גורמי הפיקוח המטפלים בבקשה וקבלת סטטוס על הטיפול בה.

בנוסף יפעל משרד הפנים, לתיקון תקנות רישוי עסקים, כך שתתאפשר הגשת טפסים או אישורים נדרשים בצורה מקוונת, וכן לאפשר, ככל שהדבר ניתן, לחתום עליהם באמצעות חתימה אלקטרונית.

שר הפנים, אריה דרעי, שיבח את הרפורמה וציין בישיבת הממשלה כי "רפורמה זו תפחית את יוקר המחיה ותפחית את הרגולציה על עסקים קטנים ובינוניים, שהם המנוע של הכלכלה הישראלית, כפי שאמר ראש הממשלה. ככל שהעסק ברמת מורכבות נמוכה יותר, כך מסלול הרישוי פשוט יותר. הכל ייעשה על טופס אחד, נגיש, ברור ואחיד, בלוחות זמנים ברורים – ודאות לבעל העסק, ממצב שבו יד ימין לא יודעת מיד שמאל".

ראש הממשלה הכריז במסיבת העיתונאים שנערכה בנושא כי "אני חושב שהרפורמה תביא לכך שהרבה מאוד עסקים ייפתחו, הרבה מאוד עסקים ישגשגו, והתועלת היא לכלל אזרחי ישראל ולכלכלת ישראל".

 

מצ"ב ההצעה כפי שאושרה בישיבת הממשלה בתאריך 03/12/17

 

 

למידע נוסף בתחום זה