עדכון מדדי עלות לשעת עבודה ותעריפים לשנת 2021- משרד הביטחון

בעקבות בקשת התעשיות והעסקים הפועלים ומשרתים את צרכי משרד הביטחון, התקיימו לאחרונה מספר דיונים בנושא עדכון מדדי עלות לשעת עבודה ותעריפים לשנת 2021.
במהלך הדיונים שיקפו נציגי העסקים הפועלים עם משרד הביטחון את חששם לפגיעה כלכלית בעקבות אי פרסום קווי המגמה ע"י הלמ"ס וחוסר הוודאות לגבי שנת 2021.

בעקבות ההידברות בין המשרד לגופים העסקיים השונים, סוכם שבמהלך שנת 2021, משרד הביטחון יחזור לעדכן את ממדי העלות לשעת עבודה בענפים השונים בהתאם לשיעור ההתייקרות הרב שנתי הממוצע.

יודגש כי עדכון המדדים במהלך שנת 2021 יבוצע ללא קשר לעיתוי חידוש קווי המגמה ע"י הלמ"ס וכן כי לא יעודכנו רטרואקטיבית עם פרסום קווי המגמה ע"י הלמ"ס. מרכיב השכר בתעריפי השעה יוצמד במהלך שנת 2021 בהתאם להתייקרות מדדי עלות העבודה עפ"י הסכמה זו.

לקריאת המסמך מטעם משרד הביטחון- לחצו כאן.

למידע נוסף בתחום זה