קול קורא לתפקידיי התמחות בתחומי סביבה וקיימות במגזר העסקי

לשכת המסחר והחוג ללימודי הסביבה בפקולטה למדעים מדויקים באוניברסיטת ת"א, מזמינים אתכם לקחת חלק בתכנית מתמחים אשר נפתחת בפעם הראשונה השנה גם למגזר העסקי.

 

במהלך השנים האחרונות אנו עדים להאצה בכל הקשור למודעות בדבר התייעלות אנרגטית וחיסכון בעלויות בקרב עסקים, בעקבות התחזקות נושא שמירת האקלים וההתחממות הגלובלית. עם המעבר לשימוש בגז במקום שרפת דלקים, והתפתחות אנרגיות חלופיות ידידותיות יותר לסביבה, עולה הצורך בחיזוק הקשר בין המגזר עסקי ובין הסביבה במגוון תחומים.

 

תכנית המתמחים של החוג ללימודי הסביבה באוניברסיטת ת"א, עוסקת במגוון תחומי הסביבה והקיימות, בדגש על פרויקטים ופעילויות המסייעים לקידום מטרות הגופים העסקיים בנושאים אלה.

 

חברות עסקיות המעוניינות בהעסקת מתמחה בתחומי סביבה וקיימות, מתבקשות להציע תפקיד מקצועי, לא אדמיניסטרטיבי, בעל קשר לתחומי סביבה וקיימות. ניתן להציע תפקידים גם לסטודנטים דוברי האנגלית ושפות אחרות.

 

הליך בחירת המתמחים ייעשה תוך התאמה בין דרישות הגוף העסקי ובקשותיו/ כישוריו של המתמחה.

התכנית כוללת שני רכיבים מרכזיים עבור הסטודנטים המתמחים:

  • התמחות בהיקף של 6-7.5 שעות בשבוע, סך היקף ההתמחות לשנה 120 שעות.
  • השתתפות ב - 2-3 מפגשי העשרה/סיורים, באחריות החוג ללימודי הסביבה.

הגוף החונך (העסק) יהיה אחראי לליווי ולהנחיה לכל תקופת ההתמחות, ולמינוי איש/אשת קשר לתיאום מול הגופים המפעילים את ההתמחות. לאחר החלטה על שיבוץ המתמחה, ייחתם חוזה בין החברה לבין אוניברסיטת תל אביב.

 

ההשתתפות כרוכה בתשלום חד-פעמי לסטודנט על סך 3000 ₪* (מלגת ההתמחות) והחזר הוצאות בגין נסיעות.

חברות המעוניינות בהעסקת מתמחה, מתבקשות להגיש את בקשתן לאוניברסיטת תל אביב עד לתאריך 13.9.20.

 

למילוי טופס הגשת הבקשה ופרטים נוספים – לחצו כאן.

את הטופס המלא יש לשלוח לכתובת: liatn@tauex.tau.ac.il

*למקרה של תשלום שמועבר דרך האוניברסיטה, התשלום יהיה על סך 3600₪ בשל תקורה אוניברסיטאית.

למידע נוסף בתחום זה