הזמנה להשפיע על קידום ענפי המסחר והשירותים בישראל

משרד הכלכלה והתעשייה פרסם קול קורא בו הוא מבקש לבחון מהלכים לשיפור מצבם של העסקים בתחומי המסחר והשירותים בישראל תוך מתן דגש לשיפור התהליכים הבירוקרטיים, ולתהליכים בתחום ההון האנושי והחדשנות.

על פי הודעת המשרד, המהלך נערך כחלק מעבודתה של הוועדה הציבורית לקידום ענפי המסחר והשירותים בישראל, הפועלת בימים אלו לגיבוש המלצות שמטרתן לסייע לפעילות העסקית בענפים אלו.

 

בכל שאלה או פרטים נוספים ניתן לפנות במייל: Economy@sheatufim.org.il

לקישור לקול הקורא באתר משרד הכלכלה והתעשייה - לחצו כאן

למידע נוסף בתחום זה