עדכון תעריפי הנמלים לשנת 2020

לקראת שנת 2020 שיעור תעריפי הנמלים צפוי להתייקר ב - 4.45% החל מינואר על פי הנוסחא לשיעור העדכון.

מצ"ב קובץ מפורט מרשות הספנות והנמלים. 

למידע נוסף בתחום זה