רישוי עסקים - פרסום 9 טיוטות מפרטים אחידים להערות הציבור עד ליום 23.5.2021

במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים, שמטרתה לשפר וליעל את הליכי רישוי העסקים, פועלים גופי נותני האישורים – משרד הפנים, הגנ"ס, משטרה, משרד העבודה, משרד החקלאות, משרד הבריאות וכבאות - לקדם את פרסומם של מפרטים אחידים.

כחלק מתהליך הכתיבה, מפורסמות טיוטות המפרטים האחידים להערות הציבור למשך 60 ימים. לאחר שלב קבלת הערות הציבור, נותני האישור ידונו בהערות בתוך 120 ימים ויבחנו את האפשרות לעדכן את טיוטת המפרט. לאחר מכן יועבר הנוסח הסופי לפרסום ברשומות, ועם פרסומו יהפוך למחייב.

 

באתר המפרטים האחידים של משרד הפנים פורסמו להערות הציבור טיוטות של 9 מפרטים אחידים הפתוחות להערות הציבור עד לתאריך 23.5.2021:

3.2 ו' - בעלי חיים, לרבות ימיים: מספרה

4.6 ג' - מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם: אחסונו (רק הפרק עם דרישות משרד הבריאות פתוח להערות הציבור)

4.6 ד' - מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם: הובלתו, הפצתו או חלוקתו (רק הפרק עם דרישות משרד הבריאות פתוח להערות הציבור)

4.7 ב' - מזון לרבות משקאות – מכירתו: מרכול - מקום לממכר מזון ומוצרי צריכה לשימוש אישי או ביתי, שאין בו טיפול במזון, לרבות משלוח מזון (רק הפרק עם דרישות משרד הבריאות פתוח להערות הציבור)

4.7 ג' - מזון לרבות משקאות – מכירתו: אטליז - מכירת בשר, עופות או דגים שאינם קפואים (רק הפרק עם דרישות משרד הבריאות פתוח להערות הציבור)

6.8 ב' - קניון: עסק בקניון שאין בו חברת ניהול, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו

7.1 א' - אירוח ולינה: בית מלון, פנסיון, אכסניה וכיו"ב (רק הפרק עם דרישות משרד הבריאות פתוח להערות הציבור)

7.4 א' - מים - נופש: בריכת שחיה, לרבות מאגר מים אחר המשמש לשחייה ולנופש מים, לרבות בריכה המצויה בפארק מים ולמעט בריכה המשמשת עד ארבע יחידות אירוח למטרת נופש (רק הפרק עם דרישות משרד הבריאות פתוח להערות הציבור).

 

בנוסף, טיוטות של 3 מפרטים אחידים פתוחות להערות הציבור עד לתאריך 4.4.2021:

1.4 א' - טיפולים לא רפואיים בגוף האדם: טיפול יופי וקוסמטיקה, פדיקור ומניקור, מכון שיזוף

4.2 ב' - בית קפה, מזנון, בית אוכל אחר לרבות משלוח מזון ולרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום ושאינו עסק שעיקר פעילותו הגשת משקאות משכרים לצורך צריכה במקום ההגשה כאמור בפריט 4.8

4.2 ג' - הכנת מזון למכירתו לצריכה מחוץ למקום הכנתו, לרבות משלוח מזון ולמעט הסעדה כמשמעותה בפריט 4.6 ה'.

אנו מזמינים את חברי הלשכה לעיין בטיוטת המפרטים האחידים ולהעביר את הערותיכם בהתאם להנחיות (הערות שלא יועברו בהתאם להנחיות או שלא ע"ג המסמך הייעודי - לא יזכו להתייחסות).

 

לפרטים נוספים והורדת הקבצים - לחצו כאן.

למידע נוסף בתחום זה