מפרטים אחידים של הרפורמה ברישוי עסקים

במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים, שמטרתה לשפר וליעל את הליכי רישוי העסקים, ממשיכים משרד הפנים והגופים נותני האישור - הגנ"ס, משטרה, עבודה, חקלאות, בריאות וכבאות - לקדם את פרסומם של מפרטים אחידים. המפרטים האחידים נועדו להגביר את הוודאות והשקיפות בתחום רישוי העסקים ולהקל משמעותית על תהליך רישוי העסקים בישראל, בייחוד מנקודת מבטו של האזרח.

מועדי התחילה של המפרטים האחידים מופיעים בראש כל פרק של נותן האישור הרלוונטי (יחולו לכל המוקדם החל מתאריך 1.1.2021).

מפרטים אלו מסדירים את עולם רישוי העסקים בתחומים הבאים:

  • בריאות, רוקחות, קוסמטיקה – מספרות ומעבדות לבדיקה על בע"ח ומוצרים מהחי
  • מסחר ושונות – אחסנה כללית, רוכלות מזון וייצור רכיבים אלקטרונים ומעגלים מודפסים למעט הרכבתם
  • עינוג ציבורי נופש וספורט – מקום לעריכת מופיעים וירידם במבנה קבוע
  • רכב ותעבורה – מכירתם, השכרתם והתיווך של כלי רכב וציוד מכני הנדסי
  • שירותי שמירה ואבטחה, נשק ותחמושת – מכירתם תיקונם  ואחסונם של כלי נשק
  • תעשייה, מלאכה, כימיה ומחצבים – ייצור, צביעה, אשפרה, הדפסה, גזירה ותפירה של מוצרי טקסטיל , ייצור נעליים ואחסון ומכירה של עץ ומוצריו.

 למידע המלא לחצו על הקישור

 

קבוצה

פריט

1.4 ב'

בריאות, רוקחות, קוסמטיקה

טיפולים לא רפואיים בגוף האדם: מספרה

1.5 ב'

בריאות, רוקחות, קוסמטיקה

מעבדות לא רפואיות: מעבדה לבדיקת דגימות בעלי חיים ומוצרים מן החי

1.8

בריאות, רוקחות, קוסמטיקה

חדר מתים למעט בבית חולים

2.1 ג'

דלק ואנרגיה

גז: מכירתו , חלוקתו

3.4א

חקלאות, בעלי חיים

חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי: ייצורם, אריזתם, אחסונם

3.5ב

חקלאות, בעלי חיים

מזון לבעלי חיים: אחסונו, הובלתו או חלוקתו, מכירתו

4.5ב

מזון

חלב גולמי: הובלתו

4.6א

מזון

מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם:

ייצורו, עיבודו, אריזתו - מחומרי גלם מן החי ביכולת ייצור העולה על 5 טונות ליום.

ייצורו, עיבודו אריזתו - מחומרי גלם שאינם מן החי ביכולת ייצור העולה על 50 טונת ליום

6.1

מסחר ושונות

אחסנה - מקום המיועד לאחסנה, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו, ששטחו 50 מ"ר ומעלה, בין מקורה ובין שאינו מקורה, למעט מחסן הצמוד לחנות למכירה קמעונאית, שעיקר תכליתו לשרת אותה

6.14

מסחר ושונות

מוצרי עישון לסוגיהם - מקום למכירה קמעונאית, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו;
"מוצר עישון" - כהגדרתו בחוק איסור פרסומת והגבלת השיווק של מוצרי טבק ועישון, התשמ"ג-1983

6.2

מסחר ושונות

חנות ששטח המכירה בה הוא 800 מ"ר לפחות

6.5

מסחר ושונות

מכשירי אלקטרוניקה ואלקטרואופטיקה לרבות מחשבים, רכיביהם - ייצור רכיבים אלקטרוניים ומעגלים מודפסים, למעט הרכבתם

6.9 א'

מסחר ושונות

רוכלות: רוכלות מזון

7.7 א'

עינוג ציבורי, נופש וספורט

עינוג ציבורי: מקום לעריכת מופעים וירידים במבנה קבע, בלא מזון

8.6 א'

רכב ותעבורה

כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה), למעט חלקים משומשים: מכירתם, השכרתם, תיווך בהם, למעט אולם תצוגה לכלי רכב חדשים

8.9 ו'

רכב ותעבורה

מוסך - מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, צמ"ה וחלקיהם, לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי: טיפול אחר ברכב

9.1 א'

שירותי שמירה ואבטחה, נשק ותחמושת

כלי נשק ותחמושת: מכירתם, תיקונם, אחסונם (אחסון 20 כלי ירייה ומעלה או אחסנת 100,000 כדורים ומעלה)

10.16 ג'

תעשייה, מלאכה, כימיה ומחצבים

עץ ומוצריו: אחסונו ומכירתו

10.4 א'

תעשייה, מלאכה, כימיה ומחצבים

טקסטיל, דברי הלבשה: ייצור, צביעה, אשפרה, הדפסה

10.4 ב'

תעשייה, מלאכה, כימיה ומחצבים

טקסטיל, דברי הלבשה: גזירה, תפירה

10.5

תעשייה, מלאכה, כימיה ומחצבים

דברי הנעלה – ייצורם

10.9

תעשייה, מלאכה, כימיה ומחצבים

חומר גלם, מוצר, מכשיר או חלקיו שאינם טעוני רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו - ייצורו, עיבודו, צביעתו, הרכבתו, ציפויו, השחזתו, הדפסה עליו, תיקונו


למידע המלא לחצו על הקישור

לתשומת לבכם:

  1. מדובר במפרטים אחידים מחייבים, ולא בטיוטות שניתן להעביר הערות לגביהן.
  2. מועדי התחילה של המפרטים האחידים מופיעים בראש כל פרק של נותן האישור הרלוונטי.
  3. בנוסף, להזכירכם כי בתאריך 1.12.2020, פורסמו באתר הרפורמה ברישוי עסקים 5 מפרטים אחידים

לקראת סוף חודש דצמבר 2020 צפויים להתפרסם עוד 4 מפרטים אחידים נוספים.

למידע נוסף בתחום זה