יום עיון- שותפות זוגית -ערכים וחזון השותפות, בניית חוזה, הגדרת תפקידים, נהלים, יעדים ומשכורות

"שותפות זוגית" -
ערכים וחזון השותפות
בניית חוזה
הגדרת תפקידים
נהלים, יעדים ומשכורות
בחינת היחסים ההדדיים בין בית-משפחה-קריירה
דר' תמר מלוא ודר' אורניה ינאי – "ע.מ.י. עסקים משפחתיים"
שאלות ותשובות
סיפור אישי: "אני, אשתי והילדים..."
מר עמי לפידות, יו"ר "קבוצת לפידות"

למידע נוסף בתחום זה