יום עיון- חברה משפחתית בתקופת משבר כלכלי, חברה משפחתית – היבטים משפטיים

דברי פתיחה – מר יחזקאל דסקל – מנכ"ל איגוד לשכות המסחר
מר טל כתרן – חב' "אופטימום"

"חברה משפחתית בתקופת משבר כלכלי" – מאפיינים ייחודיים של חברות משפחתיות, השלכות המשבר, התמודדות עם קשיים וניצול הזדמנויות.
מר אמנון אונגר – חב' " Think Excellence "

"חברה משפחתית – היבטים משפטיים" – התפתחות חברה משפחתית, העסקת ופיטורי בני משפחה, שינויים בסטאטוס האישי של בני משפחה, פתרונות לבעיות בניהול, תשלומי תמורה לבני משפחה, העברה בין-דורית, סכסוכים וסמכויות בתי משפט.
עו"ד משה כאהן – ממשרד "משה כאהן – עורכי-דין"

למידע נוסף בתחום זה