יום עיון- משא ומתן בעסקים משפחתיים: הכוח שביחסים

דברי פתיחה – מר יחזקאל דסקל – מנכ"ל איגוד לשכות המסחר

"משא ומתן בעסקים משפחתיים: הכוח שביחסים"- משמעויות ניהול משא ומתן בדינאמיקה של עסקים משפחתיים- יתרונות וחסרונות. מצורפת המצגת שניתנה במסגרת ההרצאה.
עו"ד ונסה סיימן- חברת Nest Consulting"

מפגשי ה-NETWORKING העסקיים מוכיחים עצמם ככלי מצוין לשיווק, לחשיפה וליצירת הזדמנויות עסקיות. ניתן להביא כרטיסי ביקור וחומר פרסומי.
פעילות NETWORKING עסקי בקרב המשתתפים בהנחיית הגברת עופרה פסל, מנכ"ל "פסל- ניהול קשרים מניבים".

למידע נוסף בתחום זה