'שומר החומות' - תקנות ופיצויים לעסקים

שימו לב מועד אחרון להגשת בקשה הוארך עד ל-31.12.2021

נפתחה המערכת להגשת תביעות מקוונות לפיצויים בשל נזק עקיף שנגרם לעסקים במבצע שומר החומות רשות המיסים פתחה מערכת המאפשרת הגשת בקשות לפיצויים בשל נזק עקיף בעקבות המבצע.

תנאי להגשת תביעה בכל אחד מן המסלולים, הוא כי שולמה משכורת לעובדים שנעדרו בשל המצב הביטחוני

המסלולים האפשריים:

 1. נזק עקיף במסלול שכר – מתייחס לנזק שנגרם למעסיק בשל תשלום שכר לעובד שנעדר מעבודתו מהסיבות הבאות:
  (א.) כדי להשגיח על ילדו עד גיל 14 (בשל סגירת מוסדות החינוך).
  (ב.) בעקבות הוראה של פיקוד העורף על סגירת מוסד חינוך בו העובד מועסק.
  (ג.) אדם עם מוגבלות.
  (ד.) עובד המתגורר עד 7 ק"מ מהרצועה ונעדר מהעבודה בשל המבצע הביטחוני.
  סכום הפיצויים במסלול זה עומד על 430 ₪ ליום עבודה מלא.
 2. נזק עקיף במסלול מחזורים – מתייחס לירידה במחזורים כתוצאה מהמצב הביטחוני ומחושב לפי הפרש המחזורים בין תקופת הפיצויים לתקופה המקבילה לה בשנת 2019. ההפרש מוכפל במשלים הוצאה נחסכת.
  במסלול זה יכולים להגיש תביעות גם עסקים שנפתחו מתאריך ה-2 במאי 2019 ואילך.
 3. נזק עקיף במסלול חקלאות – מתייחס לניזוק שיש לו גידולים בשטחים חקלאיים עד 40 ק"מ מהרצועה, כאשר מטרת המסלול היא לתת מענה לעוסקים בענף החקלאות, וזאת בדרך של אובדן תפוקת העובדים שהיו אמורים לעבוד בשטחים החקלאיים ועבודתם הופרעה עקב המבצע.
 4. נזק עקיף מסלול אדום – ניזוק ביישוב ספר או שהעסק נמצא עד 7 ק"מ מהרצועה, יכול לבחור בין פיצויים לפי הוראת השעה לבין פיצויים לפי התקנות העיקריות.


עסקים חדשים:

 1. עסק שנפתח בין התאריכים 2.5.19-29.2.20 – מחזור בתקופת הבסיס ייקבע לפי חישוב ממוצע מיום תחילת הפעילות, עד סוף חודש פברואר 2020, מחולק במספר חודשי הפעילות. אם הניזוק מדווח על עסקאותיו בשיטה דו-חודשית, המחזור הממוצע יוכפל ב-2.
 2. עסק שנפתח בין התאריכים 2.5.20-30.4.21 – מחזור בתקופת הבסיס ייקבע לפי חישוב ממוצע מיום תחילת הפעילות, עד סוף חודש אפריל 2021, מחולק במספר חודשי הפעילות. אם הניזוק מדווח על עסקאותיו בשיטה דו-חודשית, המחזור הממוצע יוכפל ב-2.
 3. עסק שנפתח בין התאריכים 1.3.20-30.4.20 – המחזור בתקופת הבסיס ייקבע לפי הדיווח למע"מ בחודש מאי 2020 ואם הניזוק מדווח על עסקאותיו בשיטה דו-חודשית, המחזור שדווח בחודשים מאי ויוני 2020.

שימו לב!

 • תנאי לתשלום פיצויים: העסק שילם משכורת לעובדים שנעדרו מהעבודה בשל המצב הביטחוני.
 • גובה הפיצויים המקסימלי במסלול מחזורים נקבע עד 1.5 מיליון ₪, וביתר המסלולים לא נקבעה תקרת פיצויים.
 • עסקים עד 7 ק"מ מהרצועה, יכולים לבחור אחד מארבעת המסלולים.
 • עסקים מ-7 ועד 40 ק"מ מהרצועה יכולים לבחור את אחד משלושת המסלולים הירוקים (כלומר כל המסלולים חוץ ממסלול נזק עקיף אדום. מסלול חקלאות מיועד למי שיש לו גידולים חקלאיים).
 • עסקים מ-40 ק"מ ועד 80 ק"מ, יכולים לבחור את מסלול שכר בלבד.
 • עסקים עד 40 ק"מ, צריכים לבחור בין הגשת תביעת פיצויים בשל שומר החומות לבין הגשת בקשת למענקי קורונה לתקופת הזכאות מאי-יוני 2021 (מענק לעצמאים ושכירים בעלי שליטה, מענק הוצאות לעסק קטן ומענק השתתפות בהוצאות קבועות).
 • עסקים מ-40 ק"מ ועד 80 ק"מ, שהגישו תביעה לפיצויים בשל שומר החומות, יכולים להיות זכאים למענק הוצאות לעסק קטן או מענק השתתפות בהוצאות קבועות לתקופת הזכאות מאי-יוני 2021, אולם אינם יכולים להיות זכאים למענק לעצמאים ושכירים בעלי שליטה לתקופה זו.
 • הפיצויים ישולמו ישירות לחשבון הבנק המצוין בטופס התביעה לאחר שינוכו ממנו מקדמה ששולמה, ניכוי מס במקור ועיקולים.


ניתן להגיש את תביעות הפיצויים עד ל-31.12.2021


להגשת התביעה ולמידע נוסף על תנאי הזכאות – לחצו כאן


להלן ידיעה בנושא מתן פיצוי למעסיקים לאור המצב הביטחוני במהלך מבצע "שומר חומות"

למידע נוסף בתחום זה

צרו קשר

רחוב החשמונאים 84 תל אביב, ת.ד 20027 מיקוד 6713203
+972-3-563-1010 +972-3-563-1010 +972-3-561-9025 +972-3-561-9025 chamber@chamber.org.il
*
*
*
*
*
חבר לשכה?
*
*
Change the CAPTCHA code