מפרטים אחידים ברישוי עסקים

עדכון ליום 15.6.22

בתאריך 13.6.22, פרסם משרד הפנים מסמך יישום הקלות שונות לעסקים טעוני רישוי בהיבטים שונים. בין ההקלות המשמעותיות המצוינות בטיוטת הצו, ניתן למצוא הארכת תקופות תוקף לרישיונות הניתנים לסוגי עסקים מסוימים, ביטול תקנות ונתינת פטור מאישורים של גורמי האכיפה.

בין העסקים הנהנים מההקלות, ניתן למצוא את סוגי העסקים הבאים (רשימה חלקית. מומלץ להיכנס למסמך המלא בקישור מטה):

קבוצה 1 – בריאות, רוקחות, קוסמטיקה

תמרוקים

1.2ב – אחסונם בעסק ששטחו מעל 200 מ"ר – שמירתם שלא במסגרת תהליך יצור, ושלא לצורך מכירה קמעונאית במקום. כמו כן, הוארך תוקף רישיון העסק ל-10 שנים.

תכשירים, כהגדרתם בפקודת הרוקחים, וציוד רפואי

1.3ב – אחסונם שלא לצורך מכירה קמעונאית במקום - הוארך תוקף רישיון העסק ל-10 שנים.

1.3ג – מכירתם או חלוקתם - הוארך תוקף רישיון העסק ל-10 שנים.

קבוצה 4 – מזון

ביצים

4.1א – ריכוזן, מיונן ואחסונן – ביטול תקנות רישוי עסקים (תחנת מיון לביצי מאכל), התשנ"ה-1994, תקנות משקי עופות.

חלב גולמי

4.5ב – מבוטל.

מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם

4.6ג – אחסונו – בעסק ששטחו מעל 200 מ"ר, שמירתו שלא במסגרת תהליך יצור ושלא לצורך מכירה קמעונאית במקום.

4.6ה – הסעדה (קייטרינג) – כהגדרתה בתקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לעסקים ליצור מזון), התשל"ב – 1972 - הוארך תוקף רישיון העסק ל-10 שנים.

4.6ו – ייצורו, עיבודו – מחומרי גלם מן החי ביכולות ייצור שהינן מעל 5 טונות ליום ופחות מ-50 טונות ליום.

מזון לרבות משקאות – מכירתו

4.7ג – אטליז – מכירת בשר, עופות או דגים שאינם קפואים - הוארך תוקף רישיון העסק ל-5 שנים.

קבוצה 6 – מסחר ושונות

6.8א – ניהול קניון - הוארך תוקף רישיון העסק ל-10 שנים.

קבוצה 7 – עינוג ציבורי, נופש וספורט

אירוח ולינה

7.1א – בית מלון, פנסיון, אכסניה וכיו"ב - הוארך תוקף רישיון העסק ל-15 שנים.

קבוצה 8 – רכב ותעבורה

8.2 – העברת רכב ממקום למקום בגרירה, הובלה או כל דרך אחרת, וכן מקום המשמש לניהול עסק או לשליטה בו לרבות משרד - הוארך תוקף רישיון העסק ל-15 שנים.

8.3ב – מבוטל.

כלי צמ"ה, למעט חלקים משומשים

8.6א – מכירתם, השכרתם, תיווך בהם, למעט אולם תצוגה לכלי רכב חדשים – היתר מזורז לעסק עד 300 מ"ר.

8.6ג – מבוטל.

מוסך

8.9ד – מבוטל.

קבוצה 10 – תעשייה, מלאכה, כימיה ומחצבים

חומרי חיטוי או ניקוי

10.8ב – אחסונם שלא לצורך מכירה במקום – למעט בעסק שיכולת האחסון שלו היא מעל 5 טונות.

לעיון בקובץ התקנות המלא – לחצו כאן.

 

_____________________________________________

 

עדכון ליום 26.4.22

קול קורא ליישום הקלות על עסקים טעוני רישוי

בתאריך 26.4.22, פרסם משרד הפנים קול קורא בדבר יישום הקלות שונות על עסקים טעוני רישוי בהיבטים שונים, הנוגעים לביטול חובת רישיון לסוגי עסקים מסוימים אשר קבועים כיום כטעוני רישוי בצו העיקרי.

בין ההקלות המשמעותיות המצוינות בטיוטת הצו, ניתן למצוא:

 • הארכת תקופות תוקף לרישיונות הניתנים לסוגי עסקים מסוימים.
 • סיווג עסקים למסלולי רישיון מקוצרים.
 • קביעה כי אישור פרטני של רשות הכבאות וההצלה יינתן על יסוד תצהיר.
 • ביטול הוראות מסוימות שנקבעו בצו העיקרי בהקשר להתניית רישיון העסק ברישיון לפי חיקוק אחר.

בין סוגי העסקים להם ניתנים ההקלות, ניתן למצוא: תמרוקים, תכשירים וציוד רפואיים, בית מטבחיים, מזון וחומרי גלם, אטליזים, כלי רכב וחלפים לרכב, שינוע דלקים ועוד.


לעיון בטיוטת הצו ומענה לקול הקורא – לחצו כאן.


מועד אחרון להערות הציבור: 17/5/2022 בשעה 23:59.

_____________________________________

עדכון ליום 28.3.22

להלן טבלה המפרטת את תקנות רישוי העסקים בהן משרד הפנים פרסם הקלות למגוון סוגי עסקים בכל הנוגע להגשת תכנית עסקית, מפה מצבית ותרשים סביבה, על בסיס עסק טעון רישוי:

קבוצה 1 - בריאות, רוקחות, קוסמטיקה

סוג בית העסק מספר סידורי בצו רישוי עסקים
(עסקים טעוני רישוי) 2013
תרשים סביבה מפה מצבית  תוכנית עסק
בית מרקחת 1.1 פטור x x
תמרוקים 1.2ב פטור x x
תכשירים, כהגדרתם בפקודת הרוקחים, וציוד רפואי 1.3ב פטור x x
1.3ג פטור x x
1.3ד פטור x x
מעבדות לא רפואיות 1.5א פטור פטור x
1.5ב פטור x x
מעבדה רפואית 1.6 פטור x x


קבוצה 2 - דלק ואנרגיה

סוג בית העסק מספר סידורי בצו רישוי עסקים
(עסקים טעוני רישוי) 2013
תרשים סביבה מפה מצבית  תוכנית עסק
מכירה וחלוקה של גז 2.1ג פטור פטור x
שינוע גז לרבות מתקן שינוי לחץ 2.1ד פטור פטור x
חניון למכליות גז 2.1ו פטור פטור x
חניון למכליות דלק 2.2ז פטור פטור x
שינוע מכליות דלק 2.2ח פטור פטור x


קבוצה 3 - מזון בעלי חיים

סוג בית העסק מספר סידורי בצו רישוי עסקים
(עסקים טעוני רישוי) 2013
תרשים סביבה מפה מצבית  תוכנית עסק
אחסנה,הובלה,חלוקה ומכירה של מזון לבעלי חיים 3.5ב x x x


קבוצה 4 - מזון

סוג בית העסק מספר סידורי בצו רישוי עסקים
(עסקים טעוני רישוי) 2013
תרשים סביבה מפה מצבית  תוכנית עסק
הובלה, הפצה וחלוקה של מזון, משקאות וחומרי גלם למזון 4.6ד פטור פטור x
מרכול – מקום לממכר מזון ומוצרי צריכה לשימוש אישי או ביתי, שאין בו טיפול במזון, לרבות משלוח מזון 4.7ב פטור X לעסקים במסלול היתר מזורז ב. פטור לעסקים במסלול רישיון על יסוד תצהיר x
אטליז 4.7ג פטור x x
מרכול – כמשמעותו בפרט 4.7ב, שיש בו טיפול במזון, לרבות משלוח מזון 4.7ד פטור x x


קבוצה 6 - מסחר ושונות

סוג בית העסק מספר סידורי בצו רישוי עסקים
(עסקים טעוני רישוי) 2013
תרשים סביבה מפה מצבית  תוכנית עסק
אחסנה – מקום המיועד לאחסנה, ששטחו 50 מ"ר ומעלה, למעט מחסן הצמוד לחנות למכירה קמעונאית, שעיקר תכליתו לשרת אותה 6.1 פטור פטור x
חנות עם שטח מכירה של 800 מ"ר לפחות 6.2 פטור פטור x
עסק בקניון שאין בו חברת ניהול 6.8ב פטור פטור x
רוכלות מזון 6.9א פטור פטור x

 

קבוצה 7- עינוג ציבורי, נופש וספורט

סוג בית העסק מספר סידורי בצו רישוי עסקים
(עסקים טעוני רישוי) 2013
תרשים סביבה מפה מצבית  תוכנית עסק
השכרת יחידות אירוח למטרת נופש, המלווה במתן שירותים לשוכרים, כשמספר יחידות האירוח המיועדות להשכרה עולה על ארבע 7.1ב פטור x x
בריכת שחייה 7.4א פטור x x
בריכת זרמים (ג'קוזי) 7.4ג פטור x x
מקום לעריכת מופעים וירידים במבנה קבע, בלא מזון 7.7א פטור פטור x
יריד או תערוכה שלא במבנה של קבע 7.7ז פטור פטור x


קבוצה 8- רכב ותעבורה

סוג בית העסק מספר סידורי בצו רישוי עסקים
(עסקים טעוני רישוי) 2013
תרשים סביבה מפה מצבית  תוכנית עסק
העברת רכב ממקום למקום בגרירה, הובלה או בכל דרך אחרת, וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו לרבות משרד 8.2 פטור פטור x
הובלת כספים, יהלומים, תכשיטים, ניירות ערך ודברי ערך אחרים 8.3א פטור פטור פטור
הסעת נוסעים וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו 8.4א פטור פטור x
מכירה, השכרה ותיווך של כלי רכב וצמ"ה, למעט אולם תצוגה לכלי רכב חדשים 8.6א פטור פטור x
מכירה ואחסנה של חלקי רכב משומשים כולל צמ"ה 8.7א פטור פטור x
חשמלאות רכב במוסך 8.9ב פטור פטור x
תיקון תקרים 8.9ד פטור פטור x
מוסך - טיפול אחר ברכב 8.9ו פטור פטור x


קבוצה 9- שירותי שמורה ואבטחה, נשק ותחמושת

סוג בית העסק מספר סידורי בצו רישוי עסקים
(עסקים טעוני רישוי) 2013
תרשים סביבה מפה מצבית  תוכנית עסק
מכירתם, תיקונם, אחסונם
(אחסון 20 כלי ירייה ומעלה או אחסנת 100,000 כדורים ומעלה)
9.1א פטור פטור x
מטווח ירי 9.1ב פטור פטור x
שירותי שמירה או איתור – מוקד בקרה אלקטרוני 9.4 פטור פטור x

 

קבוצה 10- תעשייה, מלאכה, כימיה ומחצבים

סוג בית העסק מספר סידורי בצו רישוי עסקים
(עסקים טעוני רישוי) 2013
תרשים סביבה מפה מצבית  תוכנית עסק
חומרי גלם לבנייה- אחסונם, מכירתם, למעט אולם תצוגה בלבד שאין בו מלאי 10.7ב פטור פטור x
חומרי חיטוי או ניקוי- אחסונם שלא לצורך מכירה במקום 10.8ב x x x
חומרי נפץ- שינועם, הובלתם, איסופם 10.11ג פטור פטור x
מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת- אחסונם, מיונם, סחר בהם 10.14ה פטור פטור x
הרכבת מוצרי מתכת 10.14ו פטור פטור x
עץ ומוצריו- אחסונו ומכירתו 10.16ג פטור פטור xלעיון בקובץ התקנות – לחצו כאן

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאגף כלכלה בטל': 03-5631006, או דרך המייל לכתובת: Israelam@chamber.org.il ,liran@chamber.org.il


_____________________________________________

עדכון ליום 1.12.21

שמחים לעדכן כי ביום 30.11.2021, פורסמו 5 מפרטים אחידים חדשים, הנוגעים לכל קשת התחומים המוסדרים בתוספת לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) להלן:

 • בריאות רוקחות, קוסמטיקה: 1.5א'
 • מזון: 4.1ג' ו- 4.6ו'
 • מסחר ושונות: 6.8ב'
 • תעשייה, מלאכה, כימיה ומחצבים: 10.3


למידע נוסף באזור "מפרטים אחידים מאושרים"- לחצו כאן

לאתר המפרטים האחידים ברישוי עסקים – לחצו כאן

_____________________________________

עדכון ליום 1.7.21

שמחים לעדכן כי ביום 1.7.2021, פורסמו 10 מפרטים אחידים חדשים, הנוגעים לכל קשת התחומים המוסדרים בתוספת לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) להלן:

 • דלק ואנרגיה: 2.1ד'
 • חקלאות ובעלי חיים: 3.2א', 3.2ו'
 • מזון: 4.6ג', 4.6ד', 4.7ב', 4.7ג'
 • עינוג ציבורי, נופש וספורט: 7.1א', 7.4א', 7.8א'

למידע נוסף באזור "מפרטים אחידים מאושרים" - לחצו כאן 

לאתר המפרטים האחידים ברישוי עסקים – לחצו כאן

_____________________________________

על מנת להקל על העסקים בישראל, באיתור והבנה של המפרטים האחידים השונים בכל תחום, פתח משרד הפנים פלטפורמה נוחה ויעילה באתר המשרד לצורך עיון והבנת הנושא.


המפרט האחיד הינו מסמך המרכז בתוכו את התנאים והמסמכים הנדרשים מבעל עסק הן לצורך רישוי העסק והן לאחר רישויו לצורך הפעלתו השוטפת. מטרתו המרכזית של המפרט האחיד היא לתת מענה לבעיית חוסר הוודאות בתחום רישוי העסקים. המפרט האחיד נועד לאפשר לבעלי עסקים טעוני רישוי, וכאלה המתעתדים לפתוח עסק טעון רישוי, להבין מה נדרש מהם מבחינת רישוי עסקים ולאפשר להם לשקלל דרישות אלה בהתנהלותם הכללית.


אתר המפרטים האחידים ברישוי עסקים כולל את הקטגוריות הבאות:

 1. מפרטים אחידים מאושרים.
 2. טיוטות מפרטים אחידים להערות הציבור.
 3. ארכיון טיוטות מפרטים ישנות.
 4. אודות המפרטים האחידים.
 5. אודות הרפורמה.
 6. הצטרפות לרשימת תפוצה.

כמו כן, ניתן למצוא בקלות ובמהירות מפרטים אחידים אשר אושרו, לפי חלוקה לקבוצות:

 1. בריאות, רוקחות וקוסמטיקה.
 2. דלק ואנרגיה.
 3. חקלאות ובעלי חיים.
 4. מזון.
 5. מים ופסולת.
 6. מסחר ושונות.
 7. עינוג ציבורי, נופש וספורט.
 8. רכב ותעבורה.
 9. שרותי שמירה ואבטחה, נשק ותחמושת.
 10. תעשיה, מלאכה, כימיה ומחצבים.

בכל מפרט ניתן למצוא מספר פרקים המתייחסים לגורמים הרלוונטיים לנושא המפרט, למשל: משרד הבריאות, כיבוי והצלה, הגדרות כלליות ועוד.
פירוט כל המפרטים והפרקים הספציפיים בתוכם, ניתנים להורדה בקלות ובמהירות בפורמט WORD ו-PDF.

לאתר המפרטים האחידים ברישוי עסקים – לחצו כאן.
למידע לגבי חוק רישוי עסקים – לחצו כאן.

_____________________________________________
לפרטים נוספים ניתן לפנות לאגף כלכלה בטל': 03-5631006, או דרך המייל לכתובת: Israelam@chamber.org.il ,liran@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה

צרו קשר

רחוב החשמונאים 84 תל אביב, ת.ד 20027 מיקוד 6713203
+972-3-563-1010 +972-3-563-1010 +972-3-561-9025 +972-3-561-9025 chamber@chamber.org.il
*
*
*
*
*
חבר לשכה?
*
*
Change the CAPTCHA code