הלוואות בערבות המדינה לעסקים

*שימו לב לעדכונים וההקלות המופיעים בצבע אדום במסלול מוגבר

 1. בחרו את העמודה עם מחזור המכירות התואם את העסק שלכם.
 2. לחצו על הקריטריונים בעמודה הרלוונטית לבדיקת זכאות.
עסקים קטנים ובינוניים
מחזור שנתי עד 400 מיליון ₪
עסקים גדולים
מחזור שנתי 400-200 מיליון ₪
עסקים בעלי סיכון גבוה  גופים הנותנים הלוואות

מי זכאי להגיש בקשה לקבלת הלוואה?


תנאי סף להגשת בקשה להלוואה


מסלולי הלוואה


תנאי הלוואה

מי זכאי להגיש בקשה לקבלת הלוואה?


תנאי סף להגשתבקשה להלוואה


מסלולי הלוואה


תנאי הלוואה

 

מהו עסק בעל סיכון


גבוה?

גובה ההלוואה

בנקים


גופים חוץ בנקאיים

 

_______________________________

 

עסקים קטנים ובינוניים עם מחזור שנתי של עד 400 מיליון ₪

 

מי זכאי להגיש בקשה לקבלת הלוואה?

 • עוסקים פטורים
 • עוסקים מורשים
 • חברות
 • שותפויות
 • עמותות
 • מלכ"רים

 

תנאי הסף להגשת הבקשה לקבלת הלוואה

 • העסק רשום בישראל.
 • מחזור העסקים בשנה שקדמה לבקשה הינו עד 400 מיליון ₪.
 • העסק נקלע לקשיים תזרימיים בעקבות משבר הקורונה.
 • העסק לא קיבל הלוואה בקרן לעסקים גדולים להתמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה.

 

מסלולי ההלוואה

עד 40% מהמחזור ועד 20 מיליון ₪.

 

תנאי ההלוואה

 • פריסה עד 5 שנים עם אפשרות לדחיית תשלומי הקרן עד 12 חודשים.
 • ההלוואה ניתנת ללא עמלות או תשלום נוסף לבנק או למדינה.
 • פיקדון עד 5% בלבד.
 • תשלום הריבית בשנה הראשונה הינו על חשבון המדינה. החל מהשנה השנייה, הריבית הגובה של פריים+1.5% בממוצע.
 • ביטחונות נמוכים עד 5% מגובה ההלוואה (במקום 25%).
 • ערבות מדינה מוגדלת בשיעור של 85% (במקום 70%).
 • עסקים יוכלו לקבל במסגרת ההלוואות השוטפות מהקרן סכום נוסף של עד 20% מתשלומי ההלוואות הקיימות במהלך שנת 2021, זאת על מנת לתמוך בהחזרי התשלומים השוטפים של העסקים בהלוואות הקיימות שלהם.
 • ימי טיפול - עד 7 ימי עסקים.

 

_______________________________

 

עסקים גדולים עם מחזור שנתי של 400-200 מיליון ₪

 

מי זכאי להגיש בקשה לקבלת הלוואה?

 • חברות
 • אגודה שיתופית
 • שותפות
 • עמותות

 

תנאי הסף להגשת הבקשה לקבלת הלוואה

 • העסק רשום בישראל.
 • מחזור העסקים בשנה שקדמה לבקשה הינו מעל 200 מיליון ₪.
 • העסק נקלע לקשיים תזרימיים בעקבות משבר הקורונה.
 • העסקה של לפחות 100 עובדים ישראלים.
 • לפחות 50% מהנכסים היצרניים או הקניין הרוחני של העסק רשומים בישראל.
 • לא קיבל הלוואה בקרן לעסקים קטנים ובינוניים להתמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה.

 

מסלול ההלוואה

עד 8% מהמחזור ולא יותר מ 100 מיליון ₪ (עבור חברות הייטק יהיה סכום ההלוואה 8% מהמחזור או 8% מההוצאות, למעט הוצאות מימון, לפי הגבוה מבין השניים אך לא יותר מ 100 מיליון ש"ח). 

 

תנאי ההלוואה 

 • פריסה עד 5 שנים, עם עד 12 חודשי גרייס.
 • פיקדון עד 5%.
 • ההלוואות ניתנות לא עמלות או תשלומים נוספים לבנק או למדינה.

 

_______________________________


הלוואת לעסקים בעלי סיכון גבוה

מהו עסק בעל סיכון גבוה?

 • עסקים שהוקמו או החלו פעילותם החל מיום 1 באוקטובר 2019 ועד ליום 1 באפריל 2020 ושמחזור הפעילות שלהם אינו עולה על 500 אש"ח במועד הגשת הבקשה.
  או לחלופין, עסקים שמתקיימים עבורם ארבעת התנאים הבאים במצטבר:

(א.) עסקים שפעילותם נפגעה כלכלית בצורה משמעותית בשל התפשטות הקורונה;
(ב.) עסקים המאופיינים ברמת סיכון גבוהה מזו של אלה שקיבלו או יכולים לקבל הלוואות במסגרת המסלול הכללי;
(ג.) עסקים שאין להם יכולת תזרימית עצמאית להתמודד עם הצרכים התזרימיים שנוצרו כתוצאה מהפגיעה בפעילותם העסקית, לרבות באמצעות קבלת אשראי מהבנק במסלול הכללי או אשראי אחר שלא במסגרת הקרן;
(ד.) עסקים שיציגו ירידה של 25% ומעלה במחזור המכירות במהלך אחד הרבעונים ביחס לרבעון המקביל אשתקד, זאת במסגרת המסלול המוגבר המאפשר ערבות מדינה של 95% להלוואה בודדת.

 

גובה ההלוואה

גובה ההלוואות במסגרת המסלול המוגבר יהיה עד 40% מהמחזור השנתי או עד 10 מיליון ₪. עבור עסקים שהוקמו שהוקמו או החלו פעילותם החל מיום 1 באוקטובר 2019 ועד ליום 1 באפריל 2020 כאמור לעיל, יועמד סכום שלא יעלה על הגבוה מבין 16% מההוצאות המצטברות או 500 אש"ח, לפי הנמוך מבינהם;

 

_______________________________


גופים הנותנים הלוואות

 

בנקים:

 

גופים חוץ בנקיים:

_______________________________

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאגף כלכלה בטל': 03-5631006, או דרך המייל לכתובת: Israelam@chamber.org.il ,liran@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה

צרו קשר

רחוב החשמונאים 84 תל אביב, ת.ד 20027 מיקוד 6713203
+972-3-563-1010 +972-3-563-1010 +972-3-561-9025 +972-3-561-9025 chamber@chamber.org.il
*
*
*
*
*
חבר לשכה?
*
*
Change the CAPTCHA code