עדכון תקינה לחברי ענף החשמל והאלקטרוניקה

1. שר הכלכלה הסיר את הרישמיות משורה ארוכה של תקנים.

עדכון שעניינו בין היתר: הסרת רשמיות מתקנים, שינוי מקל בקבוצות התקנים, הצעת תיקון לנוהל בעניין תו תקן  ועדכונים ביחס לתקנים ספציפיים.


קישור לפרסום ברשומות - הסרת רשמיות

2. הממונה על התקינה הודיע על עדכון קבוצות התקנים (העברה של סעיפים בתקנים רשמיים מקבוצה 1 לקבוצה 3)
קישור לפרסום של הממונה על התקינה

3. בכוונת מכון התקנים לעדכן בצורה משמעותית את הנוהל לפיקוח על מוצרים עם תו תקן. קישור לתיקון המוצע 
התייחסויות ללתיקון המוצע נא להעביר אל יוסי טמלר מנהל אגף יבוא מכס ותקינה בלשכה joseft@chamber.org.il, 03-5631011

4. להלן שורה של עדכונים מאגף התקינה בלשכה למידע נוסף ועם התייחסויות ניתן לפנות אל יוסי טמלר-

מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה הצעות לתקנים או לרוויזיות לתקנים הישראליים הבאים: 
ת"י 69 - מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: אוגרים לחימום מים - דרישות כלליות ודרישות ביצועים. 
ת"י 69 - מחממי מים חשמליים - מחממים בעלי ויסות תרמוסטטי ובידוד תרמי (ג"ת מס' 1).  (גיליון התיקון מחריג משימוש ציפוי דודים במלט). 
ת"י 900 חלק 2.21 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לאוגרים לחימום מים. 
ת"י 994 חלק 1 - מזגני אוויר: דרישות בטיחות ודרישות פעולה. 
ת"י 1489 - טכנולוגיית מידע: ארכיטקטורה לאחסון ולהצגה של טקסט בשפה העברית במערכות תקשורת מחשבים (מערכות תקשוב) (ג"ת מס' 1). 
ת"י 2513 - מערכות חילוץ באמצעות מעלונים חיצונים לפינוי מבניינים רבי קומות. 
ת"י 6079 - תפעוליות בינית (INTEROPERABILITY) מבוססת פרוטוקול תיחול שיחה (SIP) בין מרכזת פרטית לבין ספק שירות (ג"ת מס' 1). 
ת"י 6400 חלק 1 - מערכת התרעה על השארת ילדים ברכב: רכב הסעות ילדים - דרישות תפקוד. 
ת"י 6400 חלק 1.2 - מערכת התרעה על השארת ילדים ברכב: רכב הסעות ילדים - דרישות התקנה. 
ת"י 11191 - שידור חוזי ספרתי (DVB): מסגרת-על לסנכרון של רשת חד-תדרית (SFN). 
ת"י 11202 - שידור חוזי ספרתי (DVB): קווים מנחים ליישום לשידור נתונים. 
ת"י 11495 - שידור שמע ספרתי (DAB): מדריך לתקני DAB – קווים מנחים וביבליוגרפיה. 
ת"י 11499 - שידור שמע ספרתי (DAB): מצגת שקופיות MOT – מפרט דרישות ליישומי משתמש. 
ת"י 11756 - שידור שמע ספרתי (DAB): טבלות רשומות. 
ת"י 12371 - שידור שמע ספרתי (DAB): רדיו ספרתי עולמי (DRM) – מפרט דרישות לקידוד בִּינָרִי ולתעבורה למדריך שידורים אלקטרוני (EPG). 
ת"י 12818 - שידור שמע ספרתי (DAB): רדיו ספרתי עולמי (DRM) – מפרט XML עבור מדריך שידורים אלקטרוני (EPG). 
ת"י 13197 - שידור חוזי ספרתי (DVB): יישום סימולקריפט ה-DVB במוקד 
ת"י 16231 - מתודולוגיה למידוד (benchmarkingׂ) נצילות אנרגיה. 
ת"י 18014 (חלקים 3,2,1) - טכנולוגיית המידע - שיטות אבטחה - שירותי חתימת זמן: מסגרת; מנגנוני ייצור אסימונים עצמאיים; מנגנונים המייצרים אסימונים מקושרים. 
ת"י 30468 - שידור חוזי ספרתי (DVB): מפרט למידע על שירותים (SI) במערכות DVB. 
ת"י 30743 - שידור חוזי ספרתי (DVB): מערכות כתוביות 
ת"י 30744 - שידור חוזי ספרתי (DVB): מבנה מסגרות, קידוד ערוץ ואפנון לשידורי טלוויזיה ספרתיים קרקעיים. 
ת"י 31192 - שידור חוזי ספרתי (DVB): דרישות לשידור נתונים. 
ת"י 50083 חלק 9 - רשתות כבלים עבור אותות טלוויזיה, אותות קול ושירותים הידודיים: מנשקים למוקדי טל"כ/אק"מ (CATV/SMATV) ולציוד מקצועי דומה עבור זרמי הובלה DVB/MPEG-2. 
ת"י 60350 (חלקים 2,1) - מכשירי חשמל ביתיים לבישול: תנורי בישול הכוללים כיריים, תנורי בישול, תנורי בישול באדים ומכשירי צליה - שיטות למדידת ביצועים; כיריים - שיטות למדידת ביצועים. 
ת"י 60705 - תנורי מיקרוגל ביתיים - שיטות למדידת ביצועים. 
ת"י 61968 חלק 10 - שילוב יישומים במתקנים חשמליים - מנשקי מערכת לניהול חלוקה: פרופילי מימוש. 
  
ממכון התקנים הישראלי נמסר לאיגוד כי לאחרונה הסתיים אצלם תהליך התקינה של התקנים הישראליים הבאים והם נשלחו לממונה על התקינה במשרד הכלכלה לצורך אישורם: 
ת"י 60065 - מכשיר שמע וחוזי ומכשור אלקטרוני דומה - דרישות בטיחות (ג"ת מס' 1). 

למידע נוסף בתחום זה