רוויזיה בנוהל מכון התקנים בעניין היתרי תו תקן

בכוונת מכון התקנים לערוך רוויזיה בנוהל מכון התקנים בעניין היתרי תו תקן. מצורף הנוסח המוצע וכן מצגת הסבר ביחס לשינוי.

למידע נוסף בתחום זה