טיוטת תקנות מקורות אנרגיה (הספק חשמלי מרבי במצב המתנה פעיל של ממיר אפיקים ספרתי לקליטת שידורי טלוויזיה)

להלן קישור לטיוטת תקנות מקורות אנרגיה (הספק חשמלי מרבי במצב המתנה פעיל של ממיר אפיקים ספרתי לקליטת שידורי טלוויזיה) שצפויות לעלות בקרוב לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה