עדכון תקינה לענף החשמל והאלקטרוניקה - יוני 2013 II

קישור למצגת של מכון התקנים על עדכונים ושיפורים שהוכנסו באתר המכון כשירות ליבואנים

מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה את התקנים, הצעות לתקנים או רוויזיות לתקנים הישראליים הבאים:
ת"י 5140 חלק 2.2 – דרישות מינימום עבור אמצעים לגילוי ולתיעוד של עברות תנועה: מכשיר אכיפה מאויש – מכשיר אנליטי ראיתי למדידה כמותית של ריכוז אלכוהול בנשיפת אדם.
ת"י 61010 חלק 1 – דרישות בטיחות לציוד חשמלי המיועד למדידה לבקרה ולשימוש מעבדתי: דרישות כלליות.
ת"י 62040 חלק 1 – מערכות אל פסק (UPS): דרישות כלליות ודרישות בטיחות למערכות אל-פסק.

מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה גיליונות תיקון לתקנים הישראליים הבאים:
ת"י 90 חלק 1 – בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות כלליות (ג"ת מס' 5).

לאחרונה פורסמו על ידי מכון התקנים הישראלי נוהלי בדיקות תקן ביבוא (נספחי ש') הבאים:
נספח ש' 1011 – ציוד חשמלי לשימוש רפואי (מהדורה ד').
נספח ש' 60227 (חלקים 5,4) – כבלים מבודדים בפוליוויניל כלורי למתחים נקובים שאינם גדולים מ – 450/750 וולט: כבלים בעלי מעטה המיועד לתיול קבוע; כבלים גמישים (פתילים) – מהדורה א'.
נספח ש' 60245 (חלקים 8,7,6,5,4,3) – כבלים מבודדים בגומי – מתחים נקובים שאינם גדולים מ- 450/750 וולט: כבלים מבודדים בסיליקון עמידים בחום; פתילים וכבלים גמישים; כבלים למעליות; כבלים לאלקטרודת ריתוך בקשת; כבלים מבודדים בגומי – אתילן – ויניל אצטט עמידים בחום; פתילים ליישומים הדורשים גמישות גבוהה (מהדורה א').
נספח ש' 60601 – ציוד חשמלי לשימוש רפואי (מהדורה ד').

שר הכלכלה פרסם לאחרונה הודעות ברשומות בנוגע להחלפת התקנים הישראליים הרשמיים הבאים:
ת"י 472 חלק 1 – כלי לשיקוע פינים: דרישות בטיחות.
ת"י 472 חלק 2 – כלי לשיקוע פינים: תחמישים.
ת"י 472 חלק 3 – כלי לשיקוע פינים: פינים.
במקומם יבוא:
ת"י 472 – כלי עבודה ידניים המופעלים על ידי תחמישים – דרישות בטיחות – כלים לקיבוע ולסימון קשיח.
ת"י 1220 חלק 5 – מערכות גילוי אש: גלאי עשן עצמאיים.
ת"י 1220 חלק 10 – מערכות גילוי אש: התקנים לאיתות שמע.
ת"י 5438 חלק 1 – כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: חומצה הידרוכלורית.
ת"י 60269 חלק 3 – נתיכים למתח נמוך: דרישות מיוחדות לנתיכים לשימוש בידי אנשים שאינם מיומנים (נתיכים לשימוש ביתי ולשימושים דומים, בעיקר – דוגמות למערכות תקניות של נתיכים A עד F.
ת"י 60745 חלק 2.13 – כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד – בטיחות: דרישות מיוחדות למסורי שרשרת.
ת"י 60745 חלק 2.14 – כלי עבודה חשמליים מופעלי – מנוע המוחזקים ביד – בטיחות: דרישות מיוחדות למקצועות.
ת"י 60745 חלק 2.15 – כלי עבודה חשמליים מופעלי – מנוע המוחזקים ביד – בטיחות: דרישות מיוחדות לגוזמי שיחים (גדר חיה).
ת"י 60745 חלק 2.17 – כלי עבודה חשמליים מופעלי – מנוע המוחזקים ביד – בטיחות: דרישות מיוחדות לכרסומות ולמקצים.

מכון התקנים הישראלי הודיע לאחרונה לאיגוד כי לאחר סיום תהליך התקינה במכון הוא העביר לממונה על התקינה במשרד הכלכלה לפרסומם כרשמיים את התקנים הישראליים הבאים:
ת"י 799 – מתקני אנטנות לקליטה משותפת (אק"מ) ומתקני אנטנות לקליטה אינדיווידואלית (אק"א) החלפה.
ת"י 2481 חלק 1 – מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה – מעליות חשמליות (החלפה).
ת"י 2481 חלק 2- מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה – מעליות הידרוליות (החלפה).ת"י 61347 (חלקים 1, 2.03, 2.12) – אביזרי הפעלה ובקרה לנורות.....

למידע נוסף בתחום זה