חוברת עם רשימת תקנים ישראליים רשמיים

משרד התמ"ת פרסם חוברת בשנת 2011, כמידי שנה בשנים האחרונות, עם פירוט התקנים הישראליים שהם רשמיים, כולל פירוט הסעיפים בכל תקן שרק הם רשמיים – במידה והרשמיות אינה חלה על התקן כולו.

בחוברת מהדורת שנת 2011, מוסברים בהרחבה על ידי הממונה על התקינה במשרד התמ"ת מונחים או ביטויים כגון: תקן ישראלי, תקן רשמי, התייעצות ציבורית בנושא פרסום תקנים, אימוץ תקינה בינלאומית, חובת שמירה על תקן רשמי, תעודת בדיקה בדבר התאמה לתקן, תו-תקן, תו-תקן חובה, מידע ל- TBT – WTO.

החברים המעוניינים לקבל חוברת כנ"ל מתבקשים לפנות לאיגוד לגב' ורה, בטל':
03-5631010 או במייל: verah@chamber.org.il.

הערה – בידי האיגוד מספר מצומצם של חוברות, אשר ישלחו לחברים שיבקשו ראשונים לקבלן.

ניתן לעיין בחוברת גם באתר האינטרנט שלנו - קישור לחוברת תקנים רשמיים

למידע נוסף בתחום זה