מפגש חטיבה עם מנהלת רישום ורישוי עסקים במשרד העבודה

ביום שלישי 14/8 יפגשו נציגי החטיבה עם מנהלת רישום ורישוי עסקים במשרד העבודה בנושא אסדרת מקצוע מתקין מיזוג אוויר, לקראת כניסתם של גזי קירור חדשים לישראל.

סיכום הפגישה יועלה לאתר במידת האפשר.

המעוניינים להתעדכן בנושא יכולים לעשות כן אצל מנהלת תחום חשמל ואלקטרוניקה.

כידוע, ישראל הודיעה זה מכבר כי תעבור לשימוש בגז המזגנים החדש, בהתאם להתחייבויותיה העולמיות בתחום האקלים,  אולם יבוא מזגנים המכילים גז מסוג זה אסור כעת, כיוון שהגז דליק ומסוכן לשימוש.  על כן הוחלט כי עד שלא יוסדר מקצוע מתקין המזגנים, כך שיכלול הכשרה ואכיפה מסודרת, לא יתאפשר שימוש בגז הדליק. 

 

 

למידע נוסף בתחום זה