חובת התקנת אביזרים חוסכי מים

מצ"ב הודעת חטיבת האסדרה ברשות המים, בנושא החובה על התקנת אביזרים חוסכי מים וחובת הסימון של אביזרים אלה, וכן לעניין כוונת הרשות, להרחיב את השימוש באביזרים חוסכי מים, במבנים ציבוריים ובמבני מגורים.

למידע נוסף בתחום זה