טיוטה לגרסה חדשה לנוהל הצהרת QP

משרד הבריאות עתיד לפרסם גרסה חדשה – 03 לנוהל הצהרת QP.

בגרסה החדשה נעשו מספר תיקונים טכניים בלבד.

  1. מסמכים ישימים:
    • הסרת נהלים EX-010, EX-013
    • הוספת נוהל EX-018-נוהל קבלת תעודת איכות לתכשיר חדש.
  2. אחריות: שינוי מרוקח ממונה לרוקח אחראי.
  3. הסרת עמודים כפולים 14-17 שבגרסה 02.

הטיוטה להערות עד ל 24/01/2019.

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה