טיוטת נוהל 49 להערות - הפצת עלונים לרופא/לצרכן ומידע מיוחד לתכשירים

רצ"ב טיוטה לנוהל 49 - "נוהל הפצת עלונים לרופא/לצרכן ומידע מיוחד לתכשירים".

ניתן להעביר הערות אל אפרת ניסן בכתובת המייל efrat.nisan@moh.gov.il עד לתאריך 15.3.18.

 מהות העדכון : הוספת לוחות זמנים לפרסום, הבהרת אופן פרסום המידע לצוותים הרפואיים וציבור הרחב ומעבר לפורמט ISO.  

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה