תכשירים חדשים שנרשמו בפנקס התרופות של מדינת ישראל בנובמבר 2017

 

רצ"ב טבלת אקסל מפורטת בה מידע מפורט על כל תכשיר (תרופה) ובין השאר, שם התכשיר, צורת מתן, דרך מתן, משמש לטיפול ב(כללי), התוויה מפורטת יצרן ובעל הרישום. 

בחודש נובמבר 2017 נרשמו  17 תכשירים מתוכם  10 גנריים.

למידע נוסף בתחום זה