תנאים לקבלת פטור מזמינות ביולוגית מבוסס BCS - טיוטה להערות

מצ"ב טיוטת נוהל 162 - פטור מהגשת נתוני זמינות ביולוגית השוואתית עבור תכשירים גנריים בצורות מינון מוצקות למתן פומי בשחרור מיידי המכילים חומרים פעילים המסווגים לקבוצות BCS-I, BCS-III.

ניתן להעביר הערות לנוהל עד לתאריך 24.09.2017 לידי מגר' דפנה סנדובסקי.

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה