מעמדו המשפטי של הנציג האחראי בפקודת הרוקחים

לעיונכם תשובת משרד הבריאות לפנייתנו לשרת המשפטים בנושא מעמדו המשפטי של הנציג האחראי בתמרוקים.

כזכור, בפקודת הרוקחים מוגדר מעמדו של הנציג האחראי כיחיד ואין באפשרות הנציג האחראי להיות חברה/תאגיד.

לצורך הסדרת מעמדו של הנציג האחראי כחברה ולא כיחיד פנינו אל שרת המשפטים. בתשובה לפנייתנו העבירה שרת המשפטים את ההחלטה בנושא אל משרד הבריאות כמי שהחקיקה בסמכותו. להלן תשובת שרת המשפטים למשרד הבריאות.

להלן תשובת משרד הבריאות ועמדתו בנושא הנציג האחראי.

בנוסף, אתמול (18/7/18) אישרה הכנסת בקריאה טרומית את הצעת החוק של ח"כ אלי אלאלוף, ח"כ מירב בן ארי וח"כ שרן השכל הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (התאמות ייבוא וייצוא תמרוקים), התשע"ח–2018. בהצעה זו בין שאר התיקונים מוצע לקבוע, בהתאם לאסדרה במסגרת הרגולציה האירופאית שנציג אחראי יוכל להיות אדם או תאגיד.

למידע נוסף בתחום זה