ת"י 5438 חלק 1: כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: חומצה הידרוכלורית, מספטמבר 2018

ע"פ הודעת שר הכלכלה, ח"כ אלי כהן מיום 17 בספטמבר 2018,

 

במקום ת"י 5438 חלק 1: כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: חומצה הידרוכלורית, ממאי 2013, יבוא:

ת"י 5438 חלק 1: כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: חומצה הידרוכלורית, מספטמבר 2018.

 

מצ"ב ההודעה מתוך הפרסום ברשומות, קובץ התקנות מס. 8073 מיום 17 בספטמבר 2018.

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה