מפגש עם צוות רישום כימיקלים - דיון בהערות לתזכיר חוק רישום כימיקלים 21.06.2021

ביום 21.06.2021 התקיים מפגש של חברי ענף הכימיקלים בלשכת המסחר עם צוות רישום כימיקלים במשרד להגנת הסביבה.

 

המפגש התקיים למטרת -  דיון בהערות ענף הכימיקלים לגבי תזכיר חוק רישום כימיקלים תעשייתיים תשפ"א 2020 

מצ"ב סיכום ומצגת המפגש - עדכוני סטטוס לגבי הקמת מנגנון רישום הכימיקלים והתייחסות המשרד להגנת הסביבה להערות שהתקבלו. 

למידע נוסף בתחום זה