נוהל הגשת תיקים להערכה מקדמית - הערכת תיקים כימיה וימי קבלה

להלן הנוהל להגשת תיק חדש להערכה מקדמית. הנוהל מבטל את החוזרים הקודמים בנושא.

ההבדל העיקרי והיחידי בנוהל הוא העברת האחריות המנהלית ללוגיסטיקה של קבלת התיקים במכון לרכזת הרישום.
בתקווה שיגביר את היעילות וטיב השירות שהמכון נותנים ללקוחות.

מצורף לנוהל ימי קבלת התיקים להערכה מקדמית החל מחודש יוני 2012 עד סוף השנה.
רשימה זו תתפרסם בתחילת כל שנה.

למידע נוסף בתחום זה