עדכון נהלים: נוהל 9 - נוהל בדיקת אצווה ראשונה + נוהל 118 - הודעה על שינוי אריזה ותיווי

נהלים לעיונכם:

1. נוהל 9 - בדיקת אצווה ראשונה של תכשיר רפואי - עדכון 7 - פברואר 2014.

2. נוהל 118 - הודעה על שינוי אריזה ותיווי של תכשיר משווק - פברואר 2014.

למידע נוסף בתחום זה