טיוטת תקנות שירותי הכבאות (אספקת מים וברזי כיבוי), (תיקון), התשע"ח-2018

להלן קישור לטיוטת תקנות שירותי הכבאות (אספקת מים וברזי כיבוי), (תיקון), התשע"ח-2018, שהוכן במשרד לביטחון הפנים, להערות עד ליום ה' באב התשע"ח (17/07/2018), באמצעות אתר קשרי ממשל.

למידע נוסף בתחום זה