דיון בנושא צעצועים מסוכנים התקיים בוועדת הכלכלה ביום 07.03.2017

בתאריך 07.03.2017 התקיים בוועדת הכלכלה דיון בנושא הצעת חוק לפיקוח על צעצועים מסוכנים.

 

דיון בהצעת חוק הממשלה: הפיקוח על צעצועים מסוכנים, התשע"ד- 2014, התקיים בוועדת הכלכלה של הכנסת ביום 07.03.2017 .

השתתפו בדיון: יו"ר ענף הצעצועים ומוצרי תינוקות מר מאיר קלוגהפט, ומנהל התחום בלשכת המסחר, מר ערן טל 

למידע נוסף בתחום זה