סיום תהליך התקינה ושינוי בתקן ת"י 5433/4, חלקים 01,02: מערכות צנרת פלסטיק למים חמים וקרים

להלן הודעה בדבר סיום תהליך התקינה ושינוי בתקן ת"י 5433/4 חלקים 01,02

בנושא: מערכות צנרת פלסטיק למים חמים וקרים בתוך בניינים ופוליבוטילן

למידע נוסף בתחום זה