מחקר בנושא שיטות מבוססות וידאו לניטור אופנועים בתנועה, 2013

להלן מחקר כפי שהתפרסם על ידיהרשות הלאומית לבטיחות בדרכים
עורך המחקר:
ד"ר דוד זיידל, אינג' רן זילברשטיין (עבור הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים)
מטרות המחקר:
​במחקר זה פותחו והודגמו שיטות מבוססות וידאו לאיסוף וניתוח נתונים מייצגים של נוכחות והתנהגות אופנועים בתנועה, ברמה של מרחב
עירוני גדול. מידע זה לא קיים עד עתה, ובלעדיו קשה להעריך עד כמה המעורבות בתאונות אופנוע היא פרופורציונית להיקף הפעילות של אופנועים, באיזו מידה מאפייני התנהגות מיוחדים לאופנועים תורמים למעורבות בתאונות, אלו אמצעי בקרה וניהול תנועה עשויים לשפר את המצב וכיצד לבדוק שהאמצעים הועילו.
למידע נוסף בתחום זה