טיוטת הנחיות מקצועיות לשומת נזק וחוות דעת שמאי- להערות הציבור

ע"פ הודעת מר משה קירמאיר, מנהל אגף א - רישוי ופיקוח, משרד התחבורה,

 

לאור סוגיות שהתעוררו בתחום שמאות הרכב ובניסיון להתאים את שוק הסחר במוצרי תעבורה למטרות החוק, המשרד שוקל את תיקון ההנחיה מקצועית מס' 2 לשמאי הרכב ובטרם תיקונו נבקשכם לקבל את הערות הציבור בהתחשב בין היתר בהוראות החוק.

מצ"ב טיוטת הנחיה מקצועית מס' 2 לשמאי רכב עם מס' שינויים המודגשים בצבע אדום.

ניתן להעביר הערות לתיקון המוצא לא יאוחר מיום 28/2/2019.

 

 

 

למידע נוסף בתחום זה