חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב התשע"ו 2016

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית הצעת החוק הממשלתית לרישוי שירותים לרכב, שנועדה לקדם את התחרות בענף ולהוזיל את מחירי המכוניות החדשות והחלפים; הצעת החוק אשר כוללת יותר מ- 200 סעיפים נדונה בוועדת הכלכלה בראשותו של יו"ר הוועדה ח"כ איתן כבל ובליווי משרד התחבורה בראשותו של שר התחבורה והמודיעין ח"כ ישראל כ"ץ; ההחלטה בקריאה השלישית התקבלה ע"י 22 ח"כ ממפלגות שונות וללא מתנגדים.

מטרות העל של החוק אשר אושר בתאריך 28 ביוני 2016, כוללות פתיחת השוק ליבוא מתחרה ומקביל, הסרת חסמי יבוא, הסדרת שורת עיסוקים ושירותים במשק הרכב ובמגזרים משיקים כגון שמאות, ביטוח ובדיקות תקינה , שיפור רמת השירות הן לצרכני הרכב והן לגורמים העסקיים בענף והרחבת התחרות במקטעי הרכב השונים הצפויה לתרום להוזלת מחירי הרכב, החלפים ושירותי הרכב לצרכנים והורדת יוקר המחייה.

תהליך החקיקה כלל עשרות דיונים עם גורמי המקצוע ונציגי המגזרים הרלוונטיים במשק; עמדת איגוד לשכות המסחר והחטיבות המאוגדות בו לרבות העמדות של איגוד יבואני החלפים לרכב, איגוד יבואני הרכב הדו גלגלי ואיגוד חברות הליסינג, באו לידי ביטוי במסגרת חוק נרחב זה.

 

בין הסוגיות המרכזיות שנדונו והוסדרו בחקיקה במסגרת חוק רישוי שירותים לרכב ניתן למצוא:

 • הסרת חסמים להתפתחות יבוא עקיף, אישי וזעיר של כלי רכב.
 • הסדרת אחריות וטיפול בקריאות שירות (ריקול ) לכלי רכב ע"י היבואן הראשי גם לרכבים מיבוא עקיף.
 • חיוב היבואן הישיר לספק את כל הנדרש, לרבות מידע, לכל מוסך לצורך טיפול בכלי רכב מתקדמים מתוצר המיובא על ידו, וכמו כן, לאפשר למוסכים מומחים לטיפול בתוצר רכב מסוים, גישה למידע, ציוד והשתלמויות בתוצרים להם הם מורשים ומתמחים. 
 • חיוב מוסכים להציע ללקוחות אפשרות לבחירה בין חלפים מקורים, תחליפיים ומשומשים.
 • פתיחת ענף שירותי התחזוקה לתחרות והוזלת עלויות הטיפול בכלי הרכב לאחר מכירתם, לרבות טיפול במוסך מורשה שאינו מוסך היבואן ללא פגיעה באחריות הניתנת לרכב חדש.
 • הסרת חלק גדול מהחסמים והכשלים, הן בהליכי הייבוא והן בשיווקם של חלקי חילוף לרכב, ביטול דרישות ייחודיות ישראליות והתאמה מירבית לתקינה המקובלת באיחוד האירופי ובארה"ב; משרד התחבורה יקבע תנאים ליבוא רק לגבי מוצרים בעלי השלכות בטיחותיות או שקיימים לגביהם תקנים בינלאומיים. יבוא שאר מוצרי התעבורה יתאפשר באופן חופשי. העוסקים ביבוא, יצור וסחר במוצרי תעבורה, יזכו להקלות משמעותיות בהליך קבלת הרישיון.
 • אישור יבוא מקביל של חלפים מקוריים, באמצעות ספקי משנה ולא רק ישירות מיצרן הרכב או יצרן החלפים
 • הגדלת פוטנציאל יבוא מגוון חלפים עם תקינה אמריקאית וקנדית.
 • עיגון בחוק של התחרות בין מעבדות הרכב המוסמכות לביצוע בדיקות לחלקי חילוף לרכב .
 • החוק החדש מסדיר את שני סוגי הסוחרים ברכב: סוחר ברכב מיבואן, כאשר מדובר על רכב חדש לכל דבר שנקנה חדש מיבואן הרכב ונמכר ללקוח הסופי ללא רישום היד והסוג השני הינו סוחר ברכב הרשום בישראל.
 • נושא השמאים מוסדר גם הוא בחוק הרישוי וקובע את התנאים והדרישות לעבודת השמאי, חיזוק מעמדו כגורם המאזן בין הלקוח, המוסך וחברת הביטוח וצמצום ניגודי עניינים בפעילות השמאים.

תהליך חקיקת חוק רישוי שירותים לרכב התבצע במקביל לגיבוש מדיניות משרד התחבורה באשר לסחר, יבוא ושיווק מוצרי תעבורה ושני מהלכים אלו משלימים זה את זה, בהסרת חסמי יבוא, הרחבת היצע חלקי החילוף לרכב הניתנים ליבוא וזמינים לצרכן הישראלי, צמצום שליטה מונופוליסטית במקטעי יבוא חלקי חילוף שונים והתאמה למדיניות תקינה מתקדמת כנהוג במדינות המערב  - וזאת מבלי להתפשר על איכות חלקי החילוף, בטיחותם והשירות הניתן למוסכים ולצרכנים.

איגוד לשכת המסחר מעורב באופן מלא בתהליך גיבוש המדיניות החדשה ובבחינתה כיום בפועל, למשל בבחינת יבוא חלקי החילוף לרכב בעזרת הסכמי פיקוח עם המעבדות המוסמכות לרכב, לצורך הפקת לקחים ושיפור התהליך לטובת כל הגורמים המעורבים: יבואנים, מעבדות, מוסכים וצרכנים גם יחד.

 

 

 

למידע נוסף בתחום זה