מוסכי הסדר ורשימת השמאים - מכתב משרדי התחבורה והאוצר ליו"ר וועדת הכלכלה

נציגי משרד התחבורה, אגף שוק ההון באוצר, איגוד השמאים , איגוד המוסכים וחברות הביטוח גיבשו ביחד עם ועדת הכלכלה בכנסת מסמך עקרונות להסדרה בתחום מוסכי ההסדר ורשימת השמאים לרכב; מטרת ההסדרה היא הרחבת כמות מוסכי ההסדר העוסקים בתיקון רכב לאחר תאונה וצמצום ניגודי עניינים בעבודתו של שמאי הרכב וזאת למטרת קידום התחרות והוזלת מחירי החלפים ושירותי המוסך לצרכן.

בין המוסכים, השמאים וחברות הביטוח ישנם קשרי גומלין והסדרים המשפיעים על אופן ההתנהלות , על רמת התחרותיות ועל המחיר לצרכן של שירותי תיקון רכב וחלקי חילוף. בתחום זה ישנם גם כשלי שוק וניגודי עניינים העלולים לפגוע בטובת הצרכן או בהתנהלות העסקית והמסחרית בענפי הרכב. 

מצורף מסמך עקרונות מטעם מר אבנר פלור, סמנכ"ל בכיר לתנועה במשרד התחבורה, ומר אסף מיכאלי, סגן בכיר לממונה על שוק ההון ליו"ר וועדת הכלכלה ח"כ איתן כבל, אשר מתווה את העקרונות שיש לדעת גורמים אלו לפעול לאורם על מנת לקדם את התחרות בענפי המוסכים, השמאים וחלקי החילוף לרכב, לצמצום ניגודי עניינים והשפעה לא עניינית על המוסכים ועל אופי התיקון ולטובת מתן שירות טוב וזול יותר לצרכן.

שמאים:

ביטול רשימת השמאים ומעבר לשימוש במאגר שמאים שייבנה לפי העקרונות הבאים:

  • התקנת תקנות למניעת ניגוד עניינים , מניעת השפעה אסורה על שיקול הדעת של השמאי והקפדה על נכונות המידע הנמסר ע"י השמאי .
  •  שימוש של חברות הביטוח במאגר בעלי הרשיונות לעיסוק בשמאות רכב , חיוב חברת הביטוח לאפשר למבוטח לבחור שמאי ממאגר השמאים , איסור שימוש של חברות הביטוח ב"שמאי הבית" ואיסור השפעה של שמאי חברת הביטוח או מי מטעמה על השמאי שייבחר מהמאגר.

 

מוסכים:

  • ביטול רשימת מוסכי ההסדר הקיימת והרחבת רשימת מוסכי ההסדר העומדים בדרישות משרדי התחבורה והאוצר.
  • חברות הביטוח יפרסמו את התנאים הנדרשים להכרה במוסך הסדר ויאפשרו לכל מוסך שעומד בדרישות האלו להתקשר עימן כמוסך הסדר, כאשר הדרישות יתייחסו להיבטים מקצועיים ושירותיים אך לא להגבלה על גובה עלות התיקונים מהמוסך. 
  • כאמור לעיל, איסור השפעה של שמאי חברת הביטוח או מי מטעמה על מוסך ההסדר.

המסמך המלא מיום 27 ביוני 2016 מצורף בזאת לעיונכם.

למידע נוסף בתחום זה