פניה לציבור הרחב ולגורמי המשק השונים לקבלת הצעות לשיפור ולייעול פעילות מינהל תנועה בכלל תחומי עיסוקיו

מינהל תנועה מעוניין לפנות לציבור הרחב ולגורמי המשק השונים לרבות אלה המקבלים שירות מאת אגפי המינהל, לצורך קבלת הצעות לשיפור וייעול עבודת המינהל .

המינהל פונה לציבור ולעסקים, להציע דרכים ורעיונות לשיפור במגוון התחומים עליהם מינהל התנועה מופקד ובעיקר בתחומים הבאים: רישוי הנהג והרכב, תחום הרכב, תחום הבטיחות, הפיקוח והרכב הכבד.


הינכם מוזמנים להציע עד 3 נושאים שהשקעה בהם תביא לקידום הבטיחות בדרכים או תייעל תהליכים המצויים בתחום אחריות המינהל.
ניתן להעביר הצעות ישירות למשרד התחבורה למייל: zazonn@mot.gov.il עד ליום 24 בספטמבר 2020 ( 21 ימי עבודה מיום פרסום המכתב).


מצורפת בזאת הודעת מהנדס אבנר פלור, סמנכ"ל בכיר לתנועה.

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה