אושר בטרומית: עובד קבלן יוכל לדרוש פיצויי פיטורים לאחר חילופי קבלנים, גם אם הוא נשאר לעבוד תחת הקבלן החדש

מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית ביום 30/5/18 את הצעת חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (תיקון - פיצויי פיטורים), התשע"ח-2018 של חברי הכנסת יוליה מלינובסקי, רוברט אילטוב וחמד עמאר.

בדברי ההסבר נכתב: "שיטת העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם היא שיטת העסקה נוראית ופוגענית שיש לשים לה סוף. עם זאת, אין להתעלם מהמציאות ומקיומה של התופעה. התעלמות משיטת העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם או קבלני שירות היא טמינת הראש בחול ואינה פותרת את התופעה, להיפך, היא גורמת לעוולות כבדות יותר. לשם כך, הצעת חוק זו נועדה להסדיר מעט מהתחומים שבהם מועסקים ונפגעים עובדי קבלני כוח האדם פעם אחר פעם.  הצעת חוק זו נועדה להבהיר בצורה ברורה כי עובדי קבלן אינם חפץ שניתן להעבירו ממקום למקום עם סיום ההתקשרות בין חברת הקבלן ובין מזמין השירות."

ח"כ מלינובסקי: "ההצעה הזו תשפיע על לפחות 400 אלף איש שהם עובדי קבלן, ולמעשה על יותר מכיוון שאנחנו לא באמת יודעים כמה עובדי קבלן יש וזה חלק מהבעיה. המעסיקה הכי גדולה של עובדי קבלן זו דווקא המדינה. בחוק הזה אנחנו נותנים לעובדי הקבלן גם ביטחון תעסוקתי, וגם שומרים הזכויות הסוציאליות שלהם, ומבהירים שעובדי הקבלן הם לא חבילה עוברת."

 

31  תמכו ללא מתנגדים וההצעה תועבר לוועדת העבודה והרווחה.

 

 

למידע נוסף בתחום זה