חידוש אתר האינטרנט של חטיבת המאמנים

חוזר אודות השיפורים באתר האינטרנט של החטיבה

שלום רב,
להלן חוזר בנושא ביצוע השיפורים באתר האינטרנט של החטיבה.
בברכה,
מירב רז בועזיז

למידע נוסף בתחום זה