נוהל תמיכה לשיווק תוצרת חקלאית טרייה ארוזה לשנים 2019-2021

רקע לתמיכה:

מחקרים וסקרים שנערכו, מלמדים כי 20 עד 52 אחוזים מכמות הפירות והירקות אובדים בארבעת השלבים הראשונים של שרשרת הספקת המזון. שיעור הפחת של הפירות והירקות ברשתות השיווק נע בין 15 ל-17 אחוז. המוצרים הרגישים ביותר בשלב המכר הקמעוני הם בננה (17 אחוזי פחת), עגבנייה (16 אחוזים) ומלפפון (15 אחוזים).

מדו"חות ומחקרים רבים עולה כי באמצעות שימוש באריזות פלסטיק ניתן להפחית את שיעור האובדן של ירקות ופירות בשלבי המסחר ובבית הצרכן.

בארץ נמכרים מרבית הפירות והירקות בתפזורת, במדפים פתוחים, ועל פי רוב ללא קירור. בארה"ב ובאירופה אחוז ניכר מהפירות והירקות משווק באריזות אשר שומרות על איכות התוצרת ומעכבות את התכלותה.

היתרונות העיקריים של שיווק פירות וירקות באריזות קמעוניות הם:

  1. הגנה פיזית ממכות וחבלות.
  2. האריזה אטומה ולכן שומרת על בטיחות המזון.
  3. בקרת רמת הלחות לשמירת טריות ומניעת איבוד מים.
  4. בקרת רמות הגזים התורמת לעיכוב תהליכי הבשלה והזדקנות.
  5. האריזה מאפשרת עקיבות: סימון פרטי היצרן וארץ הייצור, וכן שקיפות לצרכן.
  6. האריזה מאפשרת סימון הנחיות אחסון והמלצות שימוש, הנגשת התוצרת במדרג איכויות ומחירים.
  7. האריזה מאפשרת צמצום הפחת גם בבית הצרכן.

השימוש באריזות יכול לצמצם 10 עד 15 אחוז מהפחתים ברשתות השיווק ו-20 עד 25 אחוז מהפחתים בבית הצרכן.

בארץ היקף השימוש באריזות מועט יחסית בתחום של פירות וירקות טריים, ולכן יש מקום לשיפור והגברת הפעילות בתחום זה.

חלקן היחסי של רשתות השיווק במסחר הקמעוני בארץ גבוה מאוד ונאמד בכ-60 אחוז. בישראל, השיווק ברשתות ריכוזי מאוד, ועל כן יכולתן להשפיע על השלבים שלפניהן ושאחריהן בשרשרת ההספקה גבוהה. נתון זה הופך אותן למוקד לבחינת ישימותם של רעיונות מעשיים לצמצום אובדן ובזבוז מזון, ללא קשר לאחריותן הישירה לכמות המזון המבוזבז/אובד.

למידע נוסף בתחום זה