תיקון צו הגנת הצרכן (סימון טובין)- הרחבת התיקון לכלי מיטה ומגבות

התיקון מרחיב את התיקון שבוצע בצו לגבי סימון מוצרי הלבשה גם לכלי מיטה ומגבות.

לנוסח התיקון המקורי

מצורף התיקון המוסיף את כלי המיטה והמגבות.

למידע נוסף בתחום זה