הצעת הסרת חסמים ביבוא אישי בתוכנית הכלכלית לשנת 2019 הרסנית למגזר העסקי

בתאריך 02/01/18 העביר איגוד לשכות המסחר לשאול מרידור, הממונה על התקציבים במשרד האוצר, את התייחסותו לפרק 'הסרת החסמים ביבוא אישי כאמצעי להפחתת יוקר המחיה' בהצעת המחליטים לתקציב 2019. לדעת האיגוד, ההצעה בתוכנית הכלכלית לשנת 2019 להסרת חסמים ביבוא אישי היא הרסנית למגזר העסקי – מסחר וייצור מקומי – ומהווה התפרקות של המדינה מהחובה החלה עליה להגן על הציבור.

בפנייה עליה חתום עו"ד דן כרמלי, משנה למנכ"ל איגוד לשכות המסחר, צוין כי האיגוד אינו מתנגד להסרת חסמים ביבוא אישי, ההיפך: "הסרת החסמים חייבת להיעשות תוך יצירת שוויון בין יבוא אישי ליבוא מסחרי, הן בבסיס המס והן בהפעלת עקרון חוקיות היבוא. הרצון להפחית את יוקר המחייה משבש כנראה את שיקול הדעת ואת יצירת האיזונים הנחוצים".

 

לדברי האיגוד, הצעת ההחלטה לפטור את היבוא האישי מדרישות עמידה בחוקיות היבוא, הינה רשלנות בניהול מדיניות ציבורית, בכל הקשור לבטיחות ובטחון הציבור. המלצה זו תעמיק את האפליה הפסולה בין היבוא המסחרי, גם בכל הקשור לדרישות חוקיות היבוא, בין יבוא מסחרי לבין היבוא האישי.

 

עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, התייחס לפרסום הפרק להסרת חסמים בייבוא אישי ואמר כי  "התנגדותנו עומדת בפני עצמה על בסיס העיקרון הברור שחייב להיות שוויון (תחרות הוגנת על בסיס שווה), גם בכל הקשור לחוקיות היבוא, שנועדה להגן על הציבור. אי אפשר לקרוא למצב בו מאיצים את הרס המגזר הקמעונאי דרך שחרור היבוא האישי מחוקיות היבוא המצטרף לפטור ממס תחרות בתנאים שווים. זו אחיזת עיניים".

 

לקריאת נוסח הפניה שנשלחה לממונה על התקציבים וכן טיוטת הצעות המחליטים

 

כך למשל ניתן לייבא בייבוא אישי:

  • מוצרי תעבורה כגון רפידות בלם, צמיגים או קסדות, שהינם בעלי היבט בטיחותי ואשר נדרשים לעמידה בתקן, יבוא אישי לא מוסדר עלול להוות סיכון לכלל הציבור.
  • מוצרים חשמליים כגון מטענים לפלאפונים, שאינם עומדים בדרישות התקינה ומסכנים את המשתמשים בהם ואת סביבתם.
  • תחפושות לילדים וצעצועים שאינם עומדים בדרישות התקינה ומסכנים את הילדים.
  • תמרוקים ותוספי תזונה שאינם עומדים בדרישות משרד הבריאות ואין לדעת מה השפעתם על הצורכים אותם.
  • אופניים חשמליים, קורקינטים חשמליים, הוברבורד שאינם עומדים בדרישות התקינה, ואף חמור מכך, העדר פיקוח על מוצרים אלה במידה והם נדרשים ל- RECALL או STOP SELLING  .
  • רופאי שיניים המייבאים מוצרים דנטליים )כגון שתלים וכתרים(  בייבוא אישי לשימוש העסק. מוצרים אלה אינם עומדים בדרישות משרד הבריאות אך למרות זאת רופאי השיניים עושים בהם שימוש עסקי ומשתילים אותם בפיהם של מטופלים ללא ידיעתם.
למידע נוסף בתחום זה