הוראת נוהל לעניין תיקון הסכם אס"ח ישראל - ארה"ב - כולל נספח ג' בדבר "מסמך מסחרי אחר"

לאור הניסיון שנצבר בישום השינויים שחלו בהסכם אס"ח ישראל-ארה"ב שנכנסו לתוקף החל מיום 10.01.18, הודיע מינהל המכס כי את הצהרת היצרן/יצואן האמריקאי הנדרשת לשם הוכחת מקור, ניתן להגיש על מסמך מסחרי, בהתאם לסעיף 1.4(6) לנוהל, לו ניתנה הבהרה במסגרת נספח מס' 3 שהוסף לנוהל.

מצ"ב לעיונכם:

  1. מכתבו בנושא של מר אבי ארדיטי ראש מינהל המכס
  2. הוראת נוהל זמנית מעודכנת ליישום הסכם אס"ח ישראל ארה"ב בה נוסף נספח ג' - "הבהרות למסמך מסחרי אחר"
למידע נוסף בתחום זה