הנחיות והוראות הממונה על התקינה לעניין יבוא טובין שחל עליהם תקן רשמי

פורסמו הנחיות והוראות הממונה על התקינה לעניין יבוא טובין שחל עליהם תקן רשמי, אשר יחליפו החל מיום ג' 27.3.2018, את נוהל 401 של מכון התקנים.

להלן קישור להנחיות והוראות הממונה על התקינה, לעניין יבוא טובין שחל עליהם תקן רשמי

יוזכר כי אחד התנאים הראשוניים, הוא רישום היבואן במרשם היבואנים של משרד הכלכלה

למידע נוסף בתחום זה